Aktuál, Aukció

Őszi könyvzuhatag

Az Antikvárium.hu őszi könyvpalettáján immár 11. alkalommal ismét a dedikált és aláírt könyveké a főszerep. A megszokott 223 tétel között megtalálható számos irodalomtörténeti kuriózum, bibliofil kiadvány, a mesekönyvtől kezdve a kevés példányszámban kiadott köteten keresztül a híres emberek számára dedikált könyvekig egyaránt, akárcsak a már ismert költők, regényírók dedikációinak újabb meglepetései.

A jó és ritka könyvek értéke állandóan növekszik. A könyvnyomtatás hajnalától eltelt számos esztendő alatt megannyi kötet került neves író, költő, s közismert személy keze vonása által a kultúra és a könyvgyűjtő ember figyelmének középpontjába

Az Antikvárium. hu jelen tárlata többek között olyan irodalomtörténeti értékkel bíró köteteket bocsájt az online piactérbe, melyek az elmúlt évtizedek aukcióin nem kerültek kalapács alá.

Ady Endre: Így is történhetik című novelláskötetének első kiadását a szerző – aláírásgyűjtő kártyán beragasztott – aláírása „szakralizálja”, s emeli az Ady ereklyék sorába. Az aláírásgyűjtő kártyán a költő legjobb barátjának, Kabos Ede írónak aláírása is látható, mely az egykori elválaszthatatlan barátság emlékét tovább őrzi.

A tárlat kutatástörténeti jelentőséggel bíró becses darabja Radnóti Miklós: Orpheusz nyomában című kötetének első kiadású dedikált példánya. E védőborítóval ellátott könyv Radnóti Miklós műfordításait tartalmazza, s előlapján olvasható autográf bejegyzésben a fordító jókívánságait Halász Gábor irodalomkritikus számára ajánlja. Ez az első ismert, így egyetlen Halász Gábornak szóló ajánlás!

Ezen aukció további ritka kötetei emelkednek ki a tárlat kínálatából, így Gárdonyi Géza: Fehér Anna című drámája, mely színdarabot kifejezetten Fedák Sári színművésznő részére írt. A könyvben az író kedves sorait Lipcsey Erzsébet kisasszonynak ajánlja, kinek családjával Gárdonyi közeli kapcsolatban állt.

A kínálat irodalmi összeállításának ugyancsak éke: a „Romlás virágai” című dedikációval ellátott többszörösen aláírt kötet is. A könyvben a három fordító: Tóth Árpád, Babits Mihály és Szabó Lőrinc által aláírt és Tóth Árpád által írt Kemény Simon költőnek címzett sorok olvashatók. Igazi becses, gyűjtői darab, hisz a három fordító által névre szólóan dedikált példány az utóbbi időkben nem fordult elő árveréseken; hosszú évek óta ez az egyetlen.

A híres emberek könyvtárából mindenképp meg kell említeni Kosztolányi Dezső: Mák című verseskötetét, melynek címlapján a szerző legbizalmasabb barátjának, Füst Milánnak szóló dedikációja olvasható. A bejegyzés időpontja azért is kuriózum, mert ezáltal bizonyítható, hogy bár korábban volt közöttük nézeteltérés, újra felvették egymással a kapcsolatot.

Buday György: Balladák könyve című művének angol nyelvű kiadását nem csak az általa készített fametszetek teszik kuriózummá, hanem a Hont Ferenc, Kossuth-díjas rendező számára írt sorai is. Halász Gyula: Édes anyanyelvünk című kötetében bizalmas sorait Márai Sándor pályatársának címezte, s ez által a különleges és ritka könyvek sorába iktatta.

És ha már a különlegességeknél tartunk, az aukció egyik spektákuluma Gabriel García Márquez: A pátriárka alkonya című regényének első kiadása, melyet a Nobel-díjas szerző és politikai aktivista Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának egykori elnöke számára dedikált.

Az aukciós kínálat számos bibliofil kincset kínál a gyűjtők számára, mint például Apponyi Albert: Emlékirataim/Ötven év 337-es számú aláírt példányát; Móra Ferenc Véreim című művének aláírt, aranyozott gerincű, félbőr bibliofil kiadást; vagy Paul Géraldy: Szerelem című verseskötetét, ahol a szerző aláírása mellett a kézzel írt 3-as sorszám is szerepel.

A több mint 80 klasszikus regény között megtalálható Fekete István: Kele című ifjúsági regénye, mely kötetben a közkedvelt állattörténetek népszerű szerzőjének aláírása és feleségének ajándékozási bejegyzése is szerepel. A galamb papné és a Tavaszi szél című regények első kiadását szerzőjük, Móricz Zsigmond névre szóló dedikációja tesz még értékesebbé.

Egy könyvben található két különböző mű, két nagyon eltérő szerzőtől. Más műfaj, más szemlélet, eltérő módszer, mégis egybefüggő, egymásra utaló, szinte már-már párbeszédet imitáló alkotások. Kertész Imre: Jegyzőkönyvét és Esterházy Péter: Élet és irodalom című munkáját mindkét szerző dedikációja teszi egyedivé!

A számos első kiadás közül figyelemfelkeltő tétel az aukció lajstromában Márai Sándor: Mágia című regényének első kiadása, melyet a szerző 1941-ben látott el dedikációjával. E kuriózumok sorát gazdagítja Füst Milán: Szakadékok című öt kisregényét tartalmazó kötete is. E mű az érdekes történetek és a szereplők életszerű bemutatása révén, s karakteres jellemvilága által új irányba terelte a magyar kisregény-irodalom műfaját.

„Varietas delectat. – A változatosság gyönyörködtet.” – e jelmondat fényében alkotott Karinthy Frigyes is, aki elmondása szerint, minden műfajban alkotott maradandót. Az olvasók többnyire irodalmi karikatúráit ismerik. Jelen aukció életművének egyik érdekességét a Gyilkosok című novelláskötetét kínálja, mely a szerző aláírásával kerül a nagyközönség elé. Kassák Lajos is több műfajban alkotott. Író, költő, műfordító, folyóiratok szerkesztője, munkatársa és avantgárd képzőművész. Az aukció tételei között Karácsonyiék című két kötetes regénye szerepel, a szerző kézzel írott dedikációjával megfűszerezve.

Az igazán nem hétköznapi felsorolás után álljon itt néhány szerző epikai műve úgy, mint Pilinszky János: Végkifejlet című verseket és színműveket tartalmazó dedikált kötete, Weöres Sándor által dedikált Bóbita című verses meséje és József Attila utolsó fényképére című verse, melynek gépiratát névre szóló dedikációja emel rangosabbá.

Ha kicsit elrugaszkodunk a szépirodalom világától, de nem az értékes, aláírt művek felsorolásától, meg kell említeni a kiváló esszéista, dráma- és prózaíró, mellesleg kitűnő bridzsjátékos és szakértő, Ottlik Géza: Próza című irodalomtörténeti értekezését, melynek dedikált példánya is színesíti a gazdag kínálatot.

A könyvekbe írott dedikációkon túl a kötetekben, vagy az íróasztalok féltett rejtekében megbúvó fényképek és plakátok is őriznek becses kézjegyeket, melyek az aukció keretében kerül napvilágra. Így Karády Katalin dedikációját tartalmazó fényképes üdvözlőlap, Tolnay Klári valamint Oszter Sándor aláírt fényképe. Egy-egy ritkán megőrzött színházi ismertető aláírt példánya – úgy, mint Németh László: Szörnyeteg c. drámájának, s Illyés Gyula: Kegyenc c. drámájának ismertetője.

Továbbá megemlíthetjük a Puskás Ferenc által aláírt Egy legenda életre kel című életrajzi regényét, valamint Major János, Nagy Béla, Várszegi János: Zöld-fehérben című sporttörténeti munkáját, melyben több, az FTC labdarúgóinak, aláírása található, mint Nyilasi Tibor, Mörtel Béla, Szokolai László, Jancsika Károly, Pogány László és Major Ferenc.

Itt az alkalom, hogy az árverésen licitálók ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket, melyet az érdeklődők megtekinthetnek, és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján október 15-től 22-ig, hétköznaponként 10 és 18 óra között.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

Az Antikvarium.hu „11. dedikált könyvek és kéziratok árverése” ITT érhető el »