Latest Posts

Péntektől látogatható a Rembrandt és tanítványai kiállítás

A Szépművészeti Múzeum legutóbb 2006-ban mutatta be ilyen átfogó módon Rembrandt rajzművészetét, a mostani tárlattal pedig a mester halálának 350. évfordulójára emlékezik grafikákkal, rajzokkal, rézkarcokkal – mondta a kiállítás megnyitóján Baán László főigazgató.

Tóth Bernadett kurátor emlékeztetett arra, hogy Rembrandt már 26 éves korától fogadott tanítványokat, és műhelye legalább 50 festőnövendéket vonzott, mások mellett Samuel van Hoogstratent, Ferdinand Bolt, Barent Fabritiust.

Rembrandt Harmensz van Rijn: Kőmellvédre támaszkodó önarckép, 1639. Forrás: Szépművészeti Múzeum

A mostani kiállítás – a nemzetközi tendenciákkal megegyezően, melyek a mester tanítványainak stiláris elkülönítését helyezik a kutatások fókuszába –, az évforduló alkalmából Rembrandt rajzait és rézkarcait tanítványok műveinek környezetében kívánja bemutatni.  A rajzoktatás egyes területei – portré, akt, tájrajz, figuravázlat, narratív kompozíciók – alapján rendezett kamarakiállításon a művek bepillantást engednek Rembrandt tanítói tevékenységébe és műhelyének működésébe. Ferdinand Bol, Gerbrand van den Eeckhout, Samuel van Hoogstraten és mások Budapesten őrzött lapjainak bemutatása a mester kezétől származó rajzok, rézkarcok kíséretében számos párhuzam, adott esetben izgalmas eltérés felfedezésére nyújt egyedülálló lehetőséget.

Ferdinand Bol: Tiszt arcképe, 1645. Forrás: Szépművészeti Múzeum

A 2020. január 5-ig látogatható tárlat közönsége megfigyelheti, hogy a mester a szolgai másolás helyett miként ösztönözte tanítványait saját útjuk megtalálására – mondta el a kurátor.A kiállítás teljes egészében a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének és Régi Képtárának anyagából valósul meg.

Széles választék az Antikvárium.hu aukcióján!

Az Antikvárium.hu szeptember 19-én indítja el a 9. online aukcióját. A 10 napos árverés ideje alatt több mint 400 tételre licitálhatnak az érdeklődők. A kínálat rendkívül széles, számtalan dedikált, aláírt, bibliofil illetve I. kiadás gazdagítja, a széles témaköri skáláról már nem is beszélve, hiszen a versek, regények között helyet kapnak antológiák, vallásos témájú kötetek, vadászati művek, szakácskönyvek és képzőművészeti alkotások is!

Az Antikvárium.hu aukciós tárlata számos irodalomtörténeti ritkaságot kínál a gyűjtők számára, mint a József Attila kézjegyével ellátott Nincsen apám se anyám című kötet számozott első kiadását. Ez a kötet a szerző 3. nyomtatásban megjelent műve. A versesköteten érződik a kezdő költő szárnypróbálgatása, a versek formája és mondanivalója tekintetében felettébb tágas palettán mozog, és olyan híres költemény is helyet kapott benne, mint a Tiszta szívvel című epikai mű, mely a Szegedi Tudományegyetem professzorával, Horger Antallal való konfliktusának kirobbantója volt.

Az árverés irodalomtörténeti ritkaságainak lajstromát gyarapítja Ady Endre, öccsének, Lajosnak Párizsból küldött autográf képes-levelezőlapja, valamint Ady könyvtárának egykori, kalapács alá kerülő becses darabját, a Nyugat főszerkesztője és kritikusa, Ignotus által írt Egy év történelem című háborús krónikájának I. kiadása, melyet Ady Endre számára ajánlott. Az 1914-15 évről készült több szempontból is figyelemre méltó alkotás nem csak az ismert, hanem a takargatott tényeket is feltárja. Egyfajta szubjektív képet kapunk a világháború első évéről, többek között a szarajevói gyilkosságról, nemzetiségi ellentétekről vagy a Monarchia hanyatlásáról és még számos adalékkal szolgál, hogy összefüggéseiben lássuk az I. világháború históriáját.

A Nyugat szellemi érájában született, és a Nyugat kiadásában megjelent kötetek között megtalálható a 9. online aukció tételei között: a Babits Mihály szerkesztésében megjelent és általa aláírt Uj Anthológia I. kiadása, mely fiatal költők száz legszebb versét tartalmazza. A kötet érdekessége, hogy József Attila két olyan verse is belekerült, mely Babitsból ellenérzéseket váltott ki. Levelezésükben fent maradt ez a „konfliktus”, melynek végkifejlete az lett, hogy Babits új verseskötetét dedikálva küldte el a fiatal költőnek, aki erre válaszul megírta a „Magad emésztő, szikár alak! Én megbántottalak…” kezdetű költeményét.

Az aukciós kínálat megszólítja mindazokat, akik jeles eleink életének és munkásságának virágait helyezik érdeklődésük középpontjába.

Jókai Mór több nyelvet elsajátított, hogy eredetiben olvashassa a világirodalom jeles műveit. A német, angol, latin és olasz nyelvek mellett 3 év alatt franciául is megtanult gimnáziumi tanárától és későbbi sógorától, Vály Ferenctől. Szintén az aukciós kínálatot gazdagítja az 1868-ban megjelent Édouard Laboulaye: Contes bleus című francia nyelvű könyv, melyet a kitűnő magyar író egyik rokonának ajánlott.

A piactérbe kerülő tételek között megtalálható: Petőfi Sándor legelső nyomtatásban megjelent műve, Bernard Károly: A koros hölgy című francia regényének németből szerzett műfordítása. A fordítás megszületését a költő rossz anyagi körülményei foganatosították, melyet igyekezett Nagy Ignác enyhíteni a fordítói munka felajánlásával, mely biztos bevételi forrása lett Petőfinek.

Kiemelkedő hely illeti meg Vörösmarty Mihály eposzát, a Zalán futását is, melynek 1825-ös, I. kiadása is az aukció kínálatát bővíti. A honfoglalásról szóló hőskölteménnyel Vörösmarty költői pályájának első diadalát aratta.

És ha már az antik könyveknél tartunk, mindenképp kiemelendő az aukció legkorábban, 1725-ben megjelent tétele, a héber nyelvű Ószövetségi Szentírás, a Biblia Hebraica, melyet M. Christiano Reineccio szerkesztett.

A régi könyvek gyűjtőit megcélzó összeállításban helyet kapott Mitterpacher Lajos a budai egyetemen felállított mezőgazdasági tanszék első tanárának kötete is. A mezőgazdaság mellett földrajzot és természetrajzot oktató pedagógus, sokoldalú ismereteit papírra is vetette. Számos műve csak kéziratban maradt fent, egyik üdítő kivétel A’ szederjfa és selyem bogár című műve, melyet 1813-ban jelentetett meg.

Fekete István nevét hallva mindenkinek a természeti jelenségek gyönyörű leírója, az állat- és növényvilággal bensőséges kapcsolatot ápoló regényíró jut eszébe. A Somogy megyében született szerző Hajnal Badányban című ifjúsági regényének színhelye is Somogyban játszódik. Dedikált első kiadását még érdekesebbé teszi az íróhoz hasonlóan göllei születésű Rácz Vali színész- és énekesnő fekete-fehér fotója, melyet saját kézjegyével látott el. A két híresség szülőháza ugyanaz a tanítói lakás volt tíz év különbséggel.

Márai Sándor Napnyugati őrjárat című regényét Mezey Mária színművésznőnek dedikálta, akihez a szerzőt titokban romantikus viszony fűzte. A Sirály című regényében ezt a házasságon kívüli szerelmi kalandot prezentálja is. „Az emberek kényelmesek, s nehéz lesz nekik megmagyarázni. Néhány kész fogalmuk van, barátság, szerelem, házasság, kaland, viszony; s azt hiszik, e kész fogalmakban elfér az élet. Hát nem fér el.” – vallja Márai. Az aukció keretein belül most lehetőség nyílik minden érdeklődőnek mindkét kötetre licitálni.

A bibliofil könyvek kedvelőinek figyelmébe ajánljuk a Szegedi tulipántos ládát, melynek két kötete egy fából készült, eredeti, kézzel festett, népi motívumokkal díszített tékában található. Szemet gyönyörködtető, páratlan ritkaság!

Az aukción résztvevők szívét megdobogtathatja a számos nagyra becsült könyvészeti ritkaság, így: a Koszorú a magyar költészet tavaszi virágaiból című verseskötet, mely antológia összesen csupán 50 példányban jelent meg aranyozott félbőr kötésben, Király György válogatásában.

A Halász Gyula szerkesztésében kiadott Gondolatok Az ember tragédiájából első kiadása kiadói kaucsuk kötésben kerül a licitáló közönség elé, aranyozott feliratozású, stilizált növénydíszes címfedéllel, feliratozatlan, színes, növénymintás előzéklapokkal.

A jelen aukciói egyik exkluzív tétele a Mahzor Talpiot héber nyelvű imakönyv, négy zöld féldrágakővel kirakott, művészi kivitelű, ezüstözött, növényindás keretezéssel körbevont, héber feliratokkal, aranyozott dombordíszítésekkel, a “Templom” menórájának dombornyomott másával ékesített, fém könyvborításban, színezett, aranyozással mintázott lapéleivel lenyűgöző látványt nyújt!

Továbbá Szemere Zoltán Magyarországon előforduló ragadozó madarak meghatározója. A vadász és madarász kiváló szakkönyve segítséget nyújt azoknak, akik a lehető legtöbb adatot szeretnék megtudni a hazánkban élő ragadozó égi vándorokról.

Akinek mond valamit az a név, hogy Zsalozovits Józsefné Doletskó Teréz, az biztosan rajongója Rézi néninek és az ő számos kiadásban megjelent Szegedi szakácskönyvének. Életében ez az egyetlen kötete látott napvilágot, melynek most 9. bővített kiadására van alkalom lecsapni. Nagy sikerét annak köszönheti, hogy rendkívül átfogó tájékoztatást nyújt a gasztronómia minden területéről. Nem csak a különböző ételféleségek, fogások szerepelnek benne, de praktikus tanácsokkal is szolgál az asztal terítésétől kezdve, a húsok szeletelésén át az étlapok elkészítéséig. A kötetből a királyné is kapott egy díszpéldányt, melyet 50 forint jutalomban részesített.

Lippai János Posoni kert című munkájának fakszimile kiadása is színesíti a gazdag kínálatot. Az eredetileg 1660-as években megjelent három kötetes művében a szerző a pozsonyi érseki kert növényeiről szerzett tapasztalatairól számol be és a hozzá tartozó tanácsait osztja meg olvasóival. Csodálatos nyelvezete és a mai körülmények között is alkalmazható módszerei miatt a kertészkedők, biokertészek és a különleges könyveket kedvelők körében igazi kuriózum!

Kondor Béla több művészeti műfajban is képviseltette magát, mint költő, fotográfus, játszott orgonán és zongorán, nem mellesleg kétszeres Munkácsydíjjal kitüntetett festőművész. Az árverésen „Ex libris Hieronymus Bosch” című nagyon izgalmas képi világot teremtő rézkarcára lehet licitálni.

A Napok, a mi napjaink c. regény érdekessége, hogy írója és az avantgard címlap tervezője Kassák Lajos, aki a hazai avantgard irányzatok vezéralakjának számított.

Deim Pál a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas festőművész az 1960-as években induló magyar neoavantgárd egyik kiemelkedő vezéregyénisége volt. „Deim nem szereti a zavaros dolgokat, művészete a kristályok szerkezeti logikáját idézi” – írja Németh Lajos a Kristályszerkeztek című művében Deim grafikáiról. Most a „Tesszük, amit tenni kell” című szitanyomata került az árverés tételei közé.

Az aukciókon ritkán előforduló kötetek közül kiemelkedik Az Athenaeum almanachja 1930, melynek borítótervét Victor Vasarely, magyar-francia festőművész és szobrász, az optikai festészet legkiemelkedőbb képviselője készítette. Érdekes megemlíteni, hogy ebben az évben nyerte meg azt a grafikai pályázatot, melynek révén Párizsba jutott, ahol 15 évig, mint reklámgrafikus tevékenykedett.

Pál Sándor karikatúrái magukért beszélnek. A 22 fekete-fehér ceruzával készített, szignóval ellátott grafika között megtalálhatjuk Horthy Miklós, Szálasi Ferenc, Hermann Göring gúnyrajzát is.

Itt az alkalom, hogy az árverésen licitálók ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket, melyet az érdeklődők megtekinthetnek, és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján szeptember 09-től 27-ig. A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

Az Antikvarium.hu „8. online árverése” ITT érhető el »

Mutatjuk, hova fektesse be a pénzét ezen a héten

Közel ezer pályamű közül választották ki a Tales/Art/Fashion kortárs művészeti pályázat legjobbjait, melyekre jótékonysági árverés keretében licitálhatnak a műkedvelők. Száz-kétszáz éves, papír alapú ritkaságok kerülnek kalapács alá a Honterus Antikvárium aukcióján, és az absztrakt grafika szerelmesei is kincsekre lelhetnek az Arte Galéria e heti árverésén.

Mesék, művészet, divat: három hívószó, mely több száz tehetséges hazai művészt szólított meg 2019 januárjától májusig. A Fashion Street, az ArtHungry művészeti portál és a Bartók Béla Boulevard közös szervezésében létrehozott Tales/ Art/Fashion kortárs művészeti pályázat során négy művészeti ág (festészet, fotóművészet, grafika és szobrászat) alkotói pályázhattak műveik kiállítására a prominens Deák Palotában, valamint a FashionStreet Magazinban való publikálási lehetőségre.

A pályázatsorozatot kimagasló érdeklődés övezte: közel ezer pályamű érkezett be öt hónap alatt, amelyekből a szakmai zsűri négy győztes és négy különdíjas alkotót választott ki minden művészeti ágból.

Szigligeti Balázs: Bosszú

A győztes és különdíjas művészek összesen 69 alkotásának izgalmas jótékonysági aukcióját szeptember 19-én, 18 órától rendezik meg a Deák Palotában. Az aukciót a Csodalámpa Alapítvány nagykövete, a művészeti életből ismert Juhász Anna irodalmár vezeti. Az aukció teljes licitbevételét az Csodalámpa Alapítvány számára ajánlják fel, akik évente 260-280 életveszélyesen beteg gyermek kívánságait segítenek valóra váltani.

Az árverésen Csorba-Simon István, Bereczki Kata, Darab Dénes, Rabóczky Judit, Szigligeti Balázs, Nagy Sára, Birinyi Tamás és Ámmer Gergő műveire licitálhatnak, a teljes anyagot itt tudják megtekinteni. Kérjük, részvételi szándékukat szeptember 18. 18 óráig jelezzék a johanna.gobl@immobilia.hu címre.

Szeptember 20-án tartja 102. árverését a Honterus Antikvárium és Aukciósház. Az aukció sztártétele az a színezetlen kőnyomat, amin Gróf Nádasdy Mihály (1775-1854) államminiszter, a császári kamara elnöke, a Szent István-rend vitéze, Komárom megye főispánja látható. A tételhez tartozik a nemesi felkelők zászlórúdjának csúcsdísze is. Az 1797-es sárgaréz műalkotás 24 centiméter magasságú, levélalakú és mindkét oldalán díszesen vésett. A tétel 1 millió forintos indulóárat kapott.

Igazi ritkaságszámba megy a Széll Kálmán, Magyarország miniszterelnöke által sajátkezűleg aláírt, a Szalatnay család nemességét megerősítő, 1902-es díszes oklevél. A kézzel írt és festett, dúsan aranyozott pergament gyönyörű magyaros növényi ornamentika, iniciálék és a család festett címere díszíti. A levél alján látható a papírfelzetes pecsét és a miniszterelnök kézjegye is. A tétel kikiáltási ára 900 ezer forint.

Széll Kálmán, Magyarország miniszterelnöke (1899-1903) által sajátkezűleg aláírt, a Szalatnay család nemességét megerősítő díszes oklevél

Az antikvár tételek közül érdemes még kiemelni Madách Imre Az ember tragédiájának első példányát és báró Eötvös József 20 kötetes, teljes életműsorozatát.

Az aukció az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően online is követhető, itt jelentkezhet az árverésre.

Az absztrakt grafika szerelmesei igazi kincsekre licitálhatnak az Arte Galéria és Aukciós Iroda 85. árverésén. Kalapács alá kerül Aknay János c-prinje, Bartl János és Fajó János szitanyomata is. Az aukció legdrágább tételei Fehér László Erdei történet címet viselő pasztell képe és Gyarmathy Tihamér olajfestménye, mind a két alkotás 160 ezer forintos kikiáltási árat kapott. Ha személyesen nem tud részt venni a szeptember 21-esi eseményen, de szeretne licitálni a kiszemelt tételre, akkor itt tud jelentkezni az árverésre.

Fajó János (1937 – 2018): Fekete/sárga, 1987, szitanyomat, 31/130, szignált, 42 x 42

Közel négyhetes szünet után visszatér a Collectorism Kft. is. Az aukciósház ismét kis tételszámú és alacsony kikiáltási árról induló online aukciókat tart. A szeptember 16-ai héten könyvekfotók és tárgyak kerülnek kalapács alá.

Fábián Juliról készített portré kerül kalapács alá

2019. augusztus 1. és október 4. között jótékonysági aukciót szervez a Jazzy Rádió. Az egy tételt felvonultató árverésen Hullan Bea festőművész Fábián Juliról készített műalkotására licitálhatnak az érdeklődők. Az aukción befolyt teljes összeget a nehéz helyzetű zenészeknek támogatást nyújtó Fábián Juli Emlékalapítványnak ajánlják fel.

Hullan Bea: Fábián Juli portré
mérete: 114×114 cm, technika: olaj, vászon, jelezve jobbra lent: Hullan 2019

Fábián Juli 2017. december 16-án hunyt el rákbetegségben. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. Fábián Juli a dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt: szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eklektricben, de készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is. 

Hullan Bea festőművész portréinak karakteres nőalakjai élettel teli pillantással tekintenek ránk a vászonról. Vidámak, kacérak, ábrándozók, gondolkodó nők, akik üzennek nekünk. Akárcsak Fábián Juli, a hazai zenei élet kiemelkedő egyénisége, aki másfél éve hagyott itt bennünket. Dalai még mindig népszerűek, de nemcsak művészete, hanem személyisége is egyenes úton vezette rajongói szívéhez. 

A Fábián Juli Emlékalapítványról

Fábián Juli halála után nem sokkal felmerült a családjában és közeli zenésztársaiban egy emlékkoncert alapgondolata, illetve az, hogy a koncert bevételéből alapítványt hozzanak létre.

Az alapítvány célja olyan zenészek támogatása, akik hosszan tartó betegség miatt nem tudnak fellépni-alkotni-dolgozni, így elesnek a pénzkereset lehetőségétől. Az alapítvány másik célja az énekesnő emlékének ápolása.

Ha támogatni szeretnék a jótékony ügyet, akkor az Amor Del Arte Galéria ás Aukciósház weblapján adhatják le licitjüket. 

Breaking news: ezentúl a világ legismertebb galériája képviseli Hantai Simont

Az ArtNews tegnap kürtölte világgá, hogy új névvel gazdagodott a világ első számúnak tekintett galériája, a Gagosian művészköre: a tekintélyes névsorba felkerült a magyar származású Hantai Simon is.

Larry Gagosian (74) 1980-ban Los Angelesben nyitotta meg első galériáját, New York-ban öt évvel később vetette meg a lábát, hogy aztán a következő évtizedekben a világ első számú kortárs galeristájává nője ki magát. Jelenleg három kontinens tíz városában már tizennyolc galériában mutatja be az általa – nem feltétlenül kizárólagos joggal – képviselt több mint kétszáz művész alkotásait, akik között a klasszikus modernek legnagyobb mesterei mellett olyan kortárs sztárokat találunk, mint Georg Baselitz, Damien Hirst, Jeff Koons, Anselm Kiefer, Ed Ruscha vagy Jeff Wall. Kiállításai sokszor vetekednek a legnagyobb múzeumokéval, melyek egyenrangú partnerként működnek együtt vele.

Hantai Simon. Fotó: Edouard Boubat, a Gagosian jóvoltából

 világ vezető galériái között nemcsak a legkeresettebb élő művészek képviseleti jogáért folyik kiélezett küzdelem, hanem a már lezárt életművű alkotók hagyatékának kezeléséért is. Gagosiannak most sikerült elnyernie a Hantai-hagyaték képviseletét; amiért vélhetően több más, Hantainak korábban kiállítást rendező neves galéria, így a New York-i Kasmin, a londoni és New York-i Timothy Taylor is versenyben volt. Az a tény, hogy Gagosian „ráhajtott” Hantaira, azt jelenti, hogy a veterán galerista még nagyon komoly potenciált lát a 27 éves korától Franciaországban élt és ott az absztrakt festészet jelentős mesterévé vált Hantaiban, hiszen a 4,4 millió eurós rekordár, amit Hantai egy 1960-as festménye három évvel ezelőtt ért el, messze nem számít még kiemelkedőnek az általa képviselt művészek között.

A Hantai Simon árrekordját tartó  M.A.4 (Mariale) című festmény (1960, olaj, vászon, 226 x 207 cm), a Sotheby’s jóvoltából

Az ArtNews írása megjegyzi, hogy Hantai nagy népszerűségnek örvend Franciaországban – amit 1982-ben a velencei biennálén is képviselt, s ahol legutóbb a párizsi Pompidou Központban volt nagyszabású retrospektív tárlata 2013-ban – a világ más részein azonban még nem érte el az ismertség és népszerűség hasonló fokát. A világ valamennyi jelentős műkereskedelmi központjában galériával jelenlévő Gagosian helyzeti előnyét kihasználva nyilván azon dolgozik majd, hogy ez a helyzet mihamarabb megváltozzon. Új művésze első szóló show-ját ezzel együtt „hazai pályán”, azaz Franciaországban, a Párizs elővárosában, Le Bourget-ben lévő galériájában rendezi meg október 13. és 2020. március 14. között. Az 1969-97 között készült fekete-fehér festményeket és nyomatokat felvonultató tárlaton több olyan alkotás is szerepel majd, amit a művész nagymonográfiáját is megjelentető és munkáit Budapesten is rendszeresen bemutató Kálmán Makláry Fine Arts kölcsönöz a tárlatra.  A párizsi bemutatóval párhuzamosan Makláry is nyit egy kiállítást a Falk Miksa utcában, ahol Hantai művei együtt szerepelnek majd az ugyancsak Franciaországból indulva világkarriert befutott Reigl Judit munkáival.

A cikk 2019. 09.11-én jelent meg az artportal.hu-n, az írást változtatás nélkül közöljük.

8 fiatal kortárs művész alkotása kerül kalapács alá a Deák Palotában

TALES / ART / FASHION JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

Mesék, művészet, divat: három hívószó, mely több száz tehetséges hazai művészt szólított meg 2019 januárjától májusig. A Fashion Street, az ArtHungry művészeti portál és a Bartók Béla Boulevard közös szervezésében létrehozott Tales / Art / Fashion kortárs művészeti pályázat során négy művészeti ág (festészet, fotóművészet, grafika és szobrászat) alkotói pályázhattak műveik kiállítására a prominens Deák Palotában, valamint a FashionStreet Magazinban való publikálási lehetőségre. A pályázatsorozatot a kezdetektől egészen kimagasló érdeklődés övezte: közel ezer pályamű érkezett be az öt hónap során, melyekből a szakmai zsűri négy győztes és négy különdíjas alkotót választott ki minden művészeti ágból. 

A győztes és különdíjas művészek összesen 69 alkotásának izgalmas jótékonysági aukciójára szeptember 19-én, 18:00-tól kerül sor. Az aukciót a Csodalámpa Alapítvány nagykövete, a művészeti életből ismert Juhász Anna irodalmár vezeti. Az aukció teljes licitbevételét a Csodalámpa Alapítvány számára ajánlják fel, akik évente 260-280 életveszélyesen beteg gyermek kívánságait segítenek valóra váltani. 

Az árverésen Csorba-Simon István, Bereczki Kata, Darab Dénes, Rabóczky Judit, Szigligeti Balázs, Nagy Sára, Birinyi Tamás és Ámmer Gergő műveire licitálhatnak, a teljes anyagot itt tudják megtekinteni.

Ízelítő a katalógusból:

SZIGLIGETI BALÁZS: LILI | 2019 47cm x 60cm tecco pl285 lusture
CSORBA-SIMON ISTVÁN: CÍM NÉLKÜL (FRIDA) | 2019 70cm x 50cm tustoll, alkoholos filc, zseléstoll papíron
DARAB DÉNES: MERMAID | Budapest, 2016 66cm x 99cm 285 grammos fine art lustre papír
BERECZKI KATA: BOHÓC I. | 2017 60cm x 90cm akril, vászon
RABÓCZKY JUDIT: ÖNSZÜLŐGÓLEM | 2008 125cm x 120cm x 120cm hegesztett alumínium
NAGY SÁRA: ABLAK | 2012 50cm x 70cm akril, vászon
ÁMMER GERGŐ: ALTEREGO II. | 2015 42cm x 37cm x 30cm szerpentin

Kérjük, részvételi szándékát szeptember 18. 18 óráig jelezze a johanna.gobl@immobilia.hu címre. 

Csöndes szenzáció: berlini kiállítás Moholy-Nagy tipográfiai munkásságáról

A Bauhaus 100-as programözönben szinte eltűnt az a két hétig látogatható berlini kiállítás, ami a magyar szempontból rendkívül gazdag programú centenáriumi év egyik legfontosabb eseménye.

Moholy-Nagy László és az Új Tipográfia,
(László Moholy-Nagy und die Neue Typografie
Rekonstruktion einer Ausstellung Berlin 1929)
Berlin, Kunstbibliothek, szeptember 15-ig

Berlini Állami Múzeumokhoz tartozó Kunstbibliothekban (Művészeti Könyvtár) augusztus 29-én nyílt meg és szeptember 15-ig látogatható a Moholy-Nagy László és az Új Tipográfia. Egy 1929-es berlini kiállítás rekonstrukciója című tárlat, ami a legismertebb „bauhausos magyar” tevékenységének egy fontos és rendkívül innovatív területébe, a művész tipográfiai munkásságába enged bepillantást.

Moholy-Nagy László: Merre tart a tipográfiai fejlődés? 12. tábla, fotó, 1929, © Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin

A tárlat, mint címéből is kiderül, egy pontosan 90 esztendővel korábban és ugyancsak Berlinben, egészen pontosan a Martin-Gropius-Bauban megrendezett Új tipográfia című kiállítás egyik termének rekonstrukciója, melyben Moholy-Nagy Merre tart a tipográfiai fejlődés? címmel 78 gazdagon illusztrált táblán mutatta be a tipográfia fejlődését a századforduló óta eltelt időszakban és vázolta fel a jövőjére vonatkozó elképzeléseit a fotográfia korában. A táblák saját szövegeiről és könyveiről készült fotók és számos korabeli reklámhordozó felhasználásával készültek, amiket a művész bauhausos évei alatt gyűjtött és archivált. A táblák ajándékozás útján még 1930-ban a Művészeti Könyvtár tulajdonába kerültek, de együtt azóta most először állítják ki őket, ráadásul kiegészítve az „új tipográfia” elveinek szellemében született plakátokkal és más nyomdai termékekkel, amiknek szerzői között Moholy-Nagy mellett olyan további neves mestereket találunk mint Willi Baumeister, A.M. Cassandre, Walter Dexel, Kurt Schwitters és Jan Tschichold.

Moholy-Nagy László: Merre tart a tipográfiai fejlődés? 22. tábla, kollázs, 1929, © Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin

Az 1920-as években teret nyert „új tipográfia” a nyomdai termékek tervezésében sok évtizedes hagyományokkal szakított, és egyfelől a betűtípusok egységesítését, másfelől a jó olvashatóság, áttekinthetőség, „tisztaság” követelményeinek érvényesítését tűzte ki célul a konstruktivista művészet törekvéseinek szellemében. Különlegességnek számít a kiállítás katalógusa is, ami valamennyi táblát reprodukálja, kiegészítve egy olyan „abécédáriummal”, ami a korra jellemző címszavakat kommentálja A-tól (Asymmetrie – Aszimmetria) Z-ig (Zukunfsvision – Jövőkép) neves szerzők értelmezésében.

Moholy-Nagy László: Merre tart a tipográfiai fejlődés? 55. tábla, kollázs, 1929, © Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin, Herbert Bayer, VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Borítókép: Moholy-Nagy László: Merre tart a tipográfiai fejlődés? 22. tábla, kollázs, 1929, © Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin

A cikk 2019. 09.10-én jelent meg az artportal.hu-n, az írást változtatás nélkül közöljük.

Egy 6000 forintos bor is elkelhet 800 ezer forintért– interjú Bősze Ádámmal

Szeptember 12-én 20. alkalommal fog össze a Budapest Borfesztivál, a borász szakma és a Máltai Szeretetszolgálat, hogy bebizonyítsák közös feladatunk a rászorulók segítése. Míg 2018-ban a Jótékonysági Borárverésen befolyó összeget a súlyos fogyatékossággal élők gödi otthonának felújítására fordították, addig 2019-ben a tiszaburai varrodának gyűjtenek. A Jótékonysági Borárverést ismét a Bősze Ádám és a dr. Antal Gábor páros vezeti majd. A tavalyi tapasztalatokról, jótékonysági árverésekről és borokról beszélgettünk Bősze Ádámmal. 

A Jótékonysági Borárverés történetében a tavalyi volt az első alkalom, amikor dr. Antal Gábor oldalán te voltál a másik aukcióvezető. Neked milyen élmény volt egy jótékonysági aukciót vezetni?

B.Á: Árverést vezettem már korábban, viszont a tavalyi volt az első jótékonysági árverésem. Nekem a legfontosabb élmény az aukció után jött, amikor hazamentem. Az összesített bevétel kihirdetése után sokan odajöttek azzal, hogy mennyire jó volt az aukció és mennyivel több pénz jött össze, mint 2017-ben. De én ott helyben még nem raktam össze, hogy a végösszeg alakulását tényleg befolyásolhatta az, hogy milyen hangulatot sikerült teremtenünk Gáborral. Az aukció előtt a Máltai Szeretetszolgálat bemutatta a gödi intézményben uralkodó áldatlan állapotokat és elmesélték mire szeretnék fordítani a támogatást. Amikor hazamentem nagyon jóleső érzés volt, hogy valami olyasmiben vettem részt, aminek nagyon konkrét haszna volt.

Forrás: Budapest Borfesztivál

A párosotok szerintem is nagyon jól működött. Kellő humorral és dinamikával vezettétek az aukciót és meghoztátok az emberek kedvét a licitáláshoz. Nem véletlenül zárult az árverés 7,7 millió forintos rekordösszegű bevétellel. Volt, hogy direkt felsrófoltátok az árakat?

B.Á: Míg azokon az antikváriumi árveréseken, amiket én vezetek vagy beszéljünk csak a saját aukcióimról, nincs pofám az embereket rábeszélni arra, hogy még egyet licitáljanak, mert tudom azt, hogy az adott tétel mennyit ér. Addig a jótékonysági árverésnél nem a tétel valódi értéke határozza meg a gyors licitemelkedést. Akár egy 6000 forintos bor is elkelhet 800 ezer forintért, mert nem a palack bort árazza be ilyenkor a közönség, hanem azt, hogy mennyit akar adakozni. A jótékonysági aukción jó volt játszani a közönséggel, rábeszélni őket egy-két licitre, mert nemes volt a cél.

Az AXIOART Live szolgáltatásának köszönhetően online licitekkel is lehet támogatni a nemes ügyet. Tavaly mennyire nehezítette meg az aukcióvezetést, hogy a teremlicitek mellett az online licitekre is figyelnetek kellett?

B.Á: Azt gondolom a 21. században élünk és főleg egy ilyen jótékonysági árverésnél minden lehetőséget meg kell ragadni. Ha az embereknek arra van igényük, hogy postagalambbal szeretnének licitálni egy árverésen, akkor postagalambot kellene biztosítanunk nekik. Ha az online felület az, ami a legkönnyebben elérhető és az emberek készek arra, hogy ott licitáljanak is, akkor bűn lenne nem kihasználni, főleg abban az esetben, ha jótékony célról van szó. 

Szerinted hazánkban van jövője a boraukcióknak?

Szerintem Magyarországon a borárverésekre még nem igazán érett meg a társadalom. Annyira vékony az a réteg, amelyiknek pénze is van és a finomságot is érzi, hogy arra nehéz építeni. Látom, hogy emberek százmilliókba kerülő házakban laknak, vagy hogy az autókultúra, amennyiben ezt kultúrának lehet nevezni, virágzik; tényleg elképesztő autókat lehet látni Magyarországon. Erre sokan szívesen költenek, mert nagyjából erre van igényük, persze tisztelet a kivételnek. Jelenleg úgy látom, hogy ez a “tisztelet-a-kivételnek” réteg még nem olyan erős, hogy teszem azt 2-3 cég azért versenyezzen, hogy borárveréseket tarthasson. Bár az is lehet, hogy csak én vagyok túl szkeptikus.

Milyen a kapcsolatod a borral? 

B.Á: Nagyon szeretem a bort, de nem vagyok szakértő, aki tudja, hogy milyen évjáratot igyon. Egyetlen bort szeretek igazán és az a kadarka. A kadarkából szerinem már megismerem mi az ami jó. Nagyon szívesen fejlődnék ebben, de azért nem minden fajtában. A nagyon testes vörösborokat nehezen iszom meg, de az olyan könnyű borokat, mint a pinot noir vagy a kadarka nagyon szeretem. 

A Jótékonysági Borárverést élőben közvetíti az AXIOART, licitáljon online, kényelmesen a fotelből az AXIOART LIVE szolgáltatása segítségével!
Az árverésre itt lehet jelentkezni.

Rég nem látott plakátok kerültek elő – az érzelmekre is hatnak

Ritkaságszámba menő propaganda- és filmes plakátokra is lehet licitálni a jövő héten, és a budavári borfesztivál Jótékonysági borárverése is várja a segíteni szándékozó borbarátokat.

Szeptember 12-én 20. alkalommal fog össze a Budapest Borfesztivál, a borász szakma és a Máltai Szeretetszolgálat, hogy bebizonyítsák közös feladatunk a rászorulók segítése. A Jótékonysági Borárverésen befolyó összeget a tiszaburai varroda támogatására fordítják. (A tiszaburai varrónők készítették a borfesztivál pohártartó szütyőit is.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szeretne a varrodában egy új, modern varrószobát kialakítani a gyerekek számára, hogy fiatalon megismerhessék a szabás-varrást, mint szakmát, amit később munkájuk során, hobbiként vagy egyszerűen hasznos tudásként alkalmazhatnak felnőtt korukban. A tervek között szerepel, hogy a varrodában óvodák és iskolák számára tartanak rendszeres foglalkozásokat, illetve új felnőttképzéseket indítanak sok környékbeli nőnek adva ezzel szakmát és lehetőséget a kezébe.

Az aukciót élőben közvetíti az Axioart, a Live szolgáltatásnak köszönhetően online licitekkel is tudják támogatni a nemes ügyet.

Dubicz Borászat – 1014′ Irsai Olivér, Superior Olaszrizling, Fríz Hárslevelű

Szeptember 13-án 29. alkalommal rendez plakátárverést a Pest-Budai Árverezőház. A közel 200 tételből álló aukción dekoratív filmplakátokra, politikai-, zenei-, szocreál-, kiállítási-, mezőgazdasági- és reklámplakátokra licitálhatnak az érdeklődők. A poszterek kiválóan illeszkednek a mai modern lakások és irodák enteriőrjébe. Míg a ritka és a festmények értékeit is meghaladható plakátok elsősorban a gyűjtők és hosszú távú befektetésben gondolkodók számára lehetnek igazán izgalmasak, addig az elsőrangú válogatásban a megfizethető egyediséget keresők is megtalálhatják a számításaikat.

Az aukció legdrágább tétele Manno Miltiades 1920-as országgyűlési választásokra készített szenzációs műve. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának készült propaganda plakát valószínűleg nagy mértékben segítette a pártot a többség támogatásának megszerzésében. A plakátot hártyapapírra nyomtatták, sérülékenysége miatt 3-4 darabnál több nem maradt meg ilyen szép állapotban. A kuriózumszámba menő tétel kikiáltási ára 500 ezer forint.

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja – Testvérek! Tartsunk össze!

A kereskedelmi plakátok közül érdemes kiemelni a kedves és egyedi hangulatot árasztó Fogadjunk egy Zi-Zi-be (grafikus: Tomaska Irén), a Mikulás vásár (grafikus: Molnárné Seres Júlia) és az ismert Közért reklámot, az Egyél halat a legjobb falat!(grafikus: Macskássy).

A filmplakátokban bővelkedő árverésen igazi ritkaságok is kalapács alá kerülnek. Ilyen például a Felvidéki András által 1979-ben komponált Csillagok Háborúja plakát, mely talán a legritkább és leghíresebb mind közül. A plakát 300 ezer forintos indulóárral várja a licitálókat.

A plakátok szeptember 13-ig tekinthetőek meg a Pest-Budai Árverezőházban (1073 Budapest, Erzsébet körút 37.), az árverés teljes anyag itt található.

Szeptember 15-én este 8 órakor zárul az Amor Del Arte VI. online aukciója. A mostani anyagból Boros Gyula és Farkasházy Miklós festményei érdemelnek külön említést, előbbi 360 ezer, utóbbi 280 ezer forintos kikiáltási árat kapott.

Festmények értékét meghaladó plakátok kerülnek kalapács alá

Immár 29. alkalommal rendez plakátárverést a Pest-Budai Árverezőház. A közel 200 tételből álló aukción dekoratív filmplakátokra, politikai-, zenei-, szocreál-, kiállítási-, mezőgazdasági- és reklámplakátokra licitálhatnak az érdeklődők. A poszterek kiválóan illeszkednek a mai modern lakások és irodák enteriőrjébe. Míg a kivételesen ritka és a festmények értékét is meghaladható plakátok elsősorban a gyűjtők és hosszú távú befektetésben gondolkodók számára lehetnek igazán izgalmasak, addig az elsőrangú válogatásban a megfizethető egyediséget keresők is megtalálhatják a számításaikat.

A régen propaganda célokra, moziba, kiállításra hívogató és nyaralásra csábító grafikák egytől egyig egyedülálló alkotások, melyekből mára csupán néhány példány maradt meg épségben.

Az árverés rögtön egy igazi kuriózummal kezdődik: Manno Miltiades, 1920-as országgyűlési választásokra készített szenzációs műve, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának készült propaganda plakátja, mely valószínűleg nagy mértékben segítette a pártot a többség támogatásának megszerzésében. A plakátot hártyapapírra nyomtatták, sérülékenysége miatt 3-4 darabnál több nem maradt meg ilyen szép állapotban.

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja – Testvérek! Tartsunk össze!

A Ne ugrálj mozgó villamosra – Baleset érhet tételnek sajnos nem ismerjük az alkotóját.  A plakát dinamizmusa az, ami rögtön megragadja a szemet és szinte érezzük az 1952-es Budapest nyüzsgő, rohanó körúti életét.

Ne ugrálj mozgó villamosra – Baleset érhet

A kereskedelmi plakátok közül érdemes kiemelni a kedves és egyedi hangulatot árasztó Fogadjunk egy Zi-Zi-be (grafikus: Tomaska Irén), a Mikulás vásár (grafikus: Molnárné Seres Júlia) és az ismert Közért reklám: Egyél halat a legjobb falat! (grafikus: Macskássy) tételeket.

A vásárlásra buzdító poszterek segítségével betekintés nyerhetünk a kor trendjeibe, legyen szó selyemről (Ősztől-tavaszig tavasztól-őszig divat a selyem – grafikus: Vértes György), a Fővárosi Mértékutáni Szabóság divatbemutatójáról, a műbőr cipő változatos előnyeiről, vagy arról, hogy hol találjuk meg „A” divatot (Állami Áruház – Ez a Divat – grafikus: Vörösmarty Magda).

A filmplakátokban bővelkedő árverésen igazi kuriózumok is kalapács alá kerülnek. Ilyen például a Felvidéki András által 1979-ben komponált Csillagok Háborúja plakát, mely talán a legritkább és leghíresebb mind közül.

Csillagok háborúja I-II. / Star Wars – Grafikus: Felvidéki András

Az aukcióra bocsátott tételek között feltűnnek ifjúkorunk filmtörténeti sarokpontjai, mint az Ómen, a Halloween (grafikus: Balkay László) vagy a Robotzsaru (grafikus: Helényi Tibor), de a francia és olasz filmművészet szépségei is, mint a Párizsi kaland (grafikus: Zala Tibor), Utazás a világ végére, Julia és a szellemek (grafikus: Ernyei Sándor), Bűntény a via Venetón (grafikus: Simonyi Emőke).

A magyar filmek plakátjai között olyan klasszikusok képviseltetik magukat, mint a Liliomfi (Darvas Iván, Dajka Margit – grafikus: K. Bócz István), A Tizedes meg a többiek (Sinkovics Imre, Darvas Iván, Major Tamás – grafikus: Szilvásy Nándor), Szerelmes biciklisták (Konkoly Gyula), Extázis 7-től 10-igBUÉK (Bujtor István), Omega, Omega, Omega ( Jancsó Miklós).

Az országunkat bemutató és idegenforgalmunkat népszerűsítő grafikák pedig egészen egyedi szemszögből mutatják meg hazánkat: Budapest – Fürdőváros (grafikus: E. Kiss), Nyaraljon, vikendezzen az agárdi I. oszt. Campingben (grafikus: Szűcs Pál), Dunaújváros (grafikus: Szilvásy Nándor), MALÉV – Légijáratok a közelkeletre (grafikus: Máté András).

Az árverésen szereplő művek többsége kiváló magyar művészeink keze munkája: Ágas Ernő, Bakos István, Balkay László, Balla Margit, Balogh István, Bánhegyi Tibor, Bánki László, Bánó Endre, Benkő Sándor, Bottlik József, Czeglédi István, Darvas Árpád, Donáth Gyula, E. Kiss, Éri Jenő Tamás, Ernyei Sándor, Faragó István, Felvidéki András, Gönczi Tibor, Görög Lajos, Gunda Antal, Helényi Tibor, K. Bócz István, Kakasy Éva, Káldor László, Kass János, Kemény György, Koleszár Erzsébet, Konkoly Gyula, Kovács Tibor, Kulinyi István, Lengyel Sándor, Manno Miltiades, Máté András, Mátray László, Merczel Péter, Molnár Ferenc, Molnárné Seres Júlia, Muray Róbert, Müller Ilona, Nyári János, Pál György, Papp Gábor, Pecsenke József, Pozsonyi Zsuzsa, Rényi Katalin, Rezes Molnár Mihály, Sándor Margit, Sántha József, Seres Júlia, Simonyi Emőke, Sinkáné Vigh Katalin, Sinkó Károly, So-Ky (Kemény Éva – Sós László), Somorjai Imre, Szilas Győző, Szilvásy Nándor, Szűcs Pál, Szyksznian Wanda, Tamássy Zoltán, Tomaska Irén, Töreky Ferenc, Varga Győző, Varga István, Vértes György, Vida Győző, Viszt György, Vogel Eric, Vörösmarty Magda, Zala Tibor, Zelenák Crescencia.

A plakátok szeptember 13-ig tekinthetőek meg a Pest-Budai Árverezőházban (1073 Budapest, Erzsébet körút 37. I/11.) hétköznapokon, 10-17 óra között.

Az esemény oldala itt érhető el. Egyéb érdekességekért látogassanak el a Pest-Budai Árverezőház weblapjára és Facebook oldalára.
Az Árverési Feltételek itt érhetőek el.

Adjanak vételi megbízást a 29. Magyar Plakát Levelezési Árverés tételeire.