Aukció

Liszt, Picasso és a többiek…

Az Antikvárium.hu 11. online aukciója bővelkedik a meglepetésekben! A kínálatban nem csak aláírt és dedikált kötetek, de ritkán látott és sokatmondó kéziratok, levelek és képeslapok is szerepelnek. A különlegességeket kiegészíti seregnyi képzőművészeti alkotás és a több mint 450 tétel licitjének változását online, a karosszékből követheti nyomon! Az árverés április 16-án kezdődik és 10 napon keresztül várja az érdeklődőket!

A jelen aukció kínálatában Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész számos kottája megtalálható, emellett egy olyan kuriózum is helyet kapott, mint a zongoraművész autográf levele, melyet Weimarból írt Rómába francia nyelven, 1885-ben. Ebben az évben a magyar származású virtuóz zongorista főként hol Bécsben, hol Weimarban vagy Strassburgban tartózkodott. A kézirat Liberato Aureli számára íródott fizetési felszólító levél. Megőrzött állapotban, a borítékon egy majdnem ép pecséttel kerül a nyilvánosság elé.

Hasonló unikum az a kézzel írott számla, melyet Arany János, mint akadémiai főtitkár illetett pár sorral és az aláírásával. A kéziratban az Akadémia Palotában végzett festőmunkákért kifizetendő összeget hagyta jóvá.

Sarah Bernhardt francia színésznő saját társulatával bejárta az egész világot, többször megfordult Budapesten is. A maga korában extravagáns művésznő számára nehezen érkezett meg a siker, de sosem adta fel, mert a színészet az életet jelentette számára. Az aukciós palettát az általa írt francia nyelvű levél is színesíti.

És ha már a színháznál tartunk, idekívánkozik Blaha Lujza és a Népszínház című kötet, melyhez tartozik egy képeslap, melyen a színésznő fekete-fehér fotója látható, hátoldalán pedig „a nemzet csalogánya” kézzel írott sorai. A róla szóló kötetet Verő György készítette.

Prosper Mérimée francia regényíró ismertségét a Carmen című elbeszélés hozta meg, melyből Bizet híres operáját írta. A romantikus hangvételű szerzőtől most egy 3 oldalas levelet olvashatunk a XIX. század közepéről.

Olyan ritkaság is helyet kapott az online aukciós kínálatban, mint I. Ferencz József aláírásával ellátott nyomtatott meghívólevél az 1865. dec. 10-i országgyűlésre. Az osztrák császár ezzel a hiteles meghívóval a kiegyezést tető alá hozó kongresszusra hívta össze az érintetteket.

A híres emberek könyvtárából nem egyszerű kiemelni párat, de mindenképp meg kell említeni néhányat.

Vámbéry Ármin a 19. század egyik leghíresebb magyar Kelet-kutatója volt, aki dervis ruhába öltözve utazta be egész Közép-Ázsiát, hogy minél jobban meg tudja figyelni az ottani népek életkörülményeit. A Küzdelmeim című memoárjának első kiadását a szerző dr. Goldziher Károly matematikus számára ajánlotta.

Fekete Lajos és Mágócsy-Dietz Sándor több, mint száz évvel ezelőtt írta az Erdészeti növénytan I-II. című botanikai munkáját, mely átfogó képet nyújt mind a növénytermesztés, mind a vadászat, halászat és erdészet témakörében. A könyv értékét emeli, hogy a szerzők a könyv első kiadását id. Entz Géza magyar biológus, zoológus számára dedikálták.

Az aláírt és dedikált kötetek közül sem egyszerű a választás, de az alább bemutatott művek biztosan felkeltik az aukciós térben időzők figyelmét.

Az egyik legfigyelemfelkeltőbb tétel a Füst Milán fordításában megjelent gépirat Shakespeare: Lear király című 5 felvonásos tragédiájáról, melyet a fordító több helyen is dedikált, illetve a kísérő levelet kézjegyével látta el.

Babits Mihály: Az európai irodalom története című munkája kiemelkedő helyet foglal el életművében. A Nyugat kiadásában megjelent első kiadást a szerző aláírása tesz felbecsülhetetlenné.

Fekete István a Csend című regényében a falusi gyerek érzéseit, tapasztalatait, a nyári szünet boldogságát mutatja be a tőle megszokott könnyeden bölcselkedő és játékosan komoly stílusában. A könyv első kiadásának értékét a szerző dedikációja fokozza.

Gróf Széchenyi Zsigmond a múlt század leghíresebb magyar vadásza. Szenvedélyesen gyűjtötte a ritka fajok trófeáit és kalandjait számos kötetben tárja olvasói elé. A Lybiai sivatagban játszódó Hengergő homok című útikönyvben főleg különleges antilopfajtákat mutat be. A mű első kiadását a szerző aláírása teszi még értékesebbé.

Kassák Lajost a hazai avantgárd vezéralakjának tekinthetjük, nevéhez számtalan izmus köthető. A 35 versét tartalmazó kötetének illusztrációit Kassák, Dór és Schubert Ernő készítették. A verseskötet Kassák aláírásával kerül az aukciós piactérbe.

Híres külföldi személyek Magyarországon ritkán aukcionált kötetei is színesítik az aukciós tárlat kínálatát:

Boris Kochno, az orosz származású író, költő, aki maga is foglalkozott táncművészettel. A Le Ballet című kötetében a franciaországi klasszikus balett táncnyelvét fordítja szavakra. A műben számos fekete-fehér fénykép, színes rajz kap helyet, valamint Pablo Picasso eredeti színes litográfiája! És, hogy mi köze volt Picassónak a baletthoz? Több előadáshoz ő tervezett díszletet és jelmezt, a látványvilágot újragondolva, az avantgárd szellemet erősítve a színpadon, mellesleg első felesége az orosz társulat balerinája volt.

Az antik kiadványok, első kiadások, bibliofil kötetek és/vagy díszkötéses könyvek és albumok közül az árverés kínálatában megannyi ritka különlegesség ajánlja magát a gyűjtők könyvtárának polcaira.

Vörösmarty Mihály 1825-ben adta ki a Zalán futása című hőskölteményét. Költői pályája ezzel az eposszal indult a halhatatlanság felé.

Gróf Széchenyi István neve egybefonódik a becsületesség, erényesség és bátorság jelzőkkel. Minden helyzetből próbálta a legjobbat kihozni, amivel hozzáértését is bizonyította. Most a Politikai programm töredékek című munkájának első kiadása került az árverés tételei közé.

Virág Benedeket a magyar ódaköltészet első mesterének tartják. Jelen aukció kínálatában a történelmi és politikai jelentéssel bíró Virág Benedek magyar századai I-V. sorozat került aukcionálásra.

Robin Hood az angol mondakör egyik legismertebb hőse, a „tolvajok fejedelme”. A James György (George Payne Rainsford James) által írt két kötetes mű különlegessége, hogy első magyar fordítását Petőfi Sándor vetette papírra!

Lorinser Frigyes Vilmos: A legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gombák természethű képei tizenkét táblán című munkája igen ritka. Az egyenként kivehető színes kromolitográfiák rendkívül élethűen mutatják be a fontosabb gombák alakját.

Az antik kötetek és első kiadások sorát folytatva álljon itt még néhány unikum az 1700-as évekből:

Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzoraként munkálkodott, miközben megírta a Barmokat orvosló-könyv című hiánypótló kötetét, mely az állatvészek megelőzéséhez és gyógyításához nyújtott segítséget.

Az olasz származású Gvadányi József gróf katonacsaládból származott, híven követte is felmenői munkásságát, de nyugdíjbavonulása után az irodalom felé fordult és sorra jelentette meg népies stílusban írt, sokszor ironikus és humoros hangvételű verses elbeszéléseit. Jelen árverésen a Rontó Pálnak egy Magyar lovas Köz-Katonának és Gróf Benyovszki Móritznak életek’ c. eposzával képviselteti magát.

A Máro Virgilius Publius: Magyar Virgilius első darab/A’ magyar Virgiliushoz tartozó sisakos paízos kardos mentőírásuláiról/Tóldalék című kötetben a dalokhoz illeszkedő fekete-fehér metszetek hívják fel magukra a figyelmet.

Nicolas de Fer francia térképész munkája során sajnos előfordultak földrajzi hibák, tévedések, viszont a kivitelezés minden esetben lenyűgözően hatott. A kb. 1705-ből származó Hongrie ou partie Septent de la Turquie en Europe színes atlasz is ezt bizonyítja, mely többek között Magyarországot és Törökországot ábrázolja.

A bibliofil és díszkötéses kiadványok szerelmesei mindenképp tekintsék meg William Shakespeare: Shakespere színművei 6 kötetét, melyben közel 600 feliratozott, fekete-fehér rajz található, valamint Piványi Ernő, Timár Szaniszló és Palóczy Lipót közreműködésével létrehozott Az ezeréves Magyarország és a Milleniumi Kiállitás című díszkötéses fényképgyűjteményének első kiadását.

Az aukció egyik látványossága Apor Viktor Háborus és ellenforradalmi emlékek című naplótöredéke, melynek első kiadása gyűjtői állapotban kerül a leendő tulajdonosához. A mű érdekessége, hogy szerepel a „Fasiszta szellemű, antidemokratikus és szovjetellenes sajtótermékek I-II.” zárolt könyveinek hivatalos listáján.

Sárosi Bella két gasztronómiai művel is képviselteti magát a jelen aukción. A Házi cukrászat és befőttek könyve mellett a Legjobb szegedi szakácskönyv is várja a konyhaművészet iránt érdeklődőket.

Az igazán nem hétköznapi felsorolás után álljon még itt egy kis csemege, mely a képzőművészeti alkotásokból kíván ízelítőt adni.

Gyarmathy Tihamér, a mindig megújulni tudó, az avantgárd stílus markáns képviselője egyik monotípiájára hívjuk fel a figyelmet, mely a Lenyomat 1966 címet viseli.

A színes rézkarcairól elhíresült Gross Arnold most Beszélgetések a barátságról című képével képviselteti magát.

Fajó János ars poeticája: „Amit megoldhatsz két formából, ne oldj meg háromból”! Képein az egyszerűséget hangoztatja, mint a Fekete és fehér címet viselő szitanyomaton.

Itt az alkalom, hogy az árverésen licitálók ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket, melyet az érdeklődők megtekinthetnek és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján április 16-tól 24-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

Az Antikvarium.hu „11. online árverése” ITT érhető el »