Aukció

Májusi könyvzápor

Irodalom, kultúra, művészet, szabadkőművesség, sport és a rejtélyes kelet… Ön melyik témakört választaná?

Az Antikvárium.hu által 13. alkalommal megrendezésre kerülő tematikus aukció 223 tétellel, azokat több mint 90 témakörbe sorolva várja az érdeklődőket. Az aukció május 20-án indul és 17 napon keresztül lesz elérhető a lelkes érdeklődők számára.

Jelen aukció egyik tétele József Attila: Külvárosi éj című verseskötetének egyedi autográf bejegyzéssel ellátott példánya. A verseskötet 1932 októberében jelent meg, s azt a kommunista érzületű fórumok elítélték, hiszen benne már a szocialista nézőpont kerül előtérben. A 17 verset tartalmazó epikai művet a szerző dedikációja emeli piedesztálra. A kötethez részletes irodalomtörténeti tanulmány tartozik.

Radnóti Miklós: Orpheus nyomában című műfordítás-gyűjteménye „egyike a szép verseskönyveknek, melyek olvasásánál az ember sokszor elfelejti, hogy nem magyarul írták”. A kötet online piactérbe kerülő példánya kiadói védőborítójában megőrizve, Radnóti Miklós dedikációjával kerül kalapács alá. E könyv egykor Fodor József költő tulajdonát képezte, akivel a szerző szoros „szakmai barátságot” ápolt.

A tárlatban olyan unikális kötet is helyet kap, mint Gárdonyi Géza: Szunyoghy Miatyánkja című regényének dedikált példánya. A Gárdonyi-dedikált kötetek nagyon ritkán bukkannak fel, de még ritkább, hogy egy-egy kiadás első példánya kerül aukcionálásra. Most a második kiadás első példányára nyílik lehetőség licitálni. „E kötet nagy valószínűséggel az író tulajdona volt”, s ezt a példányt dedikálta dr. Dobai János számára.

A közelmúltban lehetőség nyílt az Antikvárium.hu aukcióján licitálni egy Jókai Mór által aláírt tételre. Most, a 13. dedikált könyvek aukciója ismételten alkalmat biztosít a nagyhírű és rendkívül termékeny magyar író, Jókai Mór kézjegyével ellátott kötet — az Erdély aranykora című regény elnyerésére.

Több olyan bibliofil kötet is szerepel a választékban, mely irodalomtörténeti értékkel is bír, s ahol nem csak maga a könyv, hanem a benne rejlő dedikáció is hozzátesz a mű különlegességéhez. Ilyen a bibliofil kiadványok közül Juhász Gyula: Késő szüret című első kiadása, melyben a számozáson kívül a költő aláírása is szerepel, valamint Molnár Ferenc: Égi és földi szerelem című drámája, melynek számozott, felettébb ritka példányát a szerző és a könyv illusztrátora, Rippl-Rónai József festőművész aláírása tesz egyedülállóvá. A könyv kötését Falus Elek tervezte.

Johann Wolfgang Goethe: A napló című munkája, melynek bibliofil, számozott kiadását a fordító, Babits Mihály és a grafikus, Prihoda István látott el kézjegyével. A 100 példányban megjelent mű Gottermayer Nándor könyvkötészetében készült, kézzel színezett egész pergamen kötésben.

Az online aukció látogatói megtalálhatják a tételek között, oly híres emberek egykori könyvtárának dedikált köteteit, mint: Arany Bálint, Déry Tibor, Lengyel Erzsi és Karinthy Frigyes.

A 13. dedikált aukció 1-es sorszámmal ellátott tételét is irodalomtörténeti dolgozat mutatja be. A Karinthy Frigyesnek dedikált „A szabadkőművesség titkai” című kötethez, egy szintén a Karinthy család egykori tulajdonában álló könyv tartozik. E könyv az „Egy foglalt páholy története” című kötet, melyben Karinthy Frigyesné Böhm Aranka (Aurélia) által írt ajándékozási bejegyzés olvasható. Az ajándékozási bejegyzést tartalmazó kötetben a címlap hátoldalán egy kézzel jegyzett, a szereplőket felfedő névsor található, mely irodalomtörténeti értékkel is bír.

A zenei témájú tételeket is felvonultató aukció kínálatában megtalálhatók Fejér György gordonkaművész bizonyítványai is. A zenetörténeti értékkel bíró leckekönyvekben a kor meghatározó művésztanárainak kézjegye látható; többek között: Kodály Zoltán, Weiner Leó, Vaszy Viktor, Ádám Jenő, Schiffer Adolf és Melles Béla szignálása.

Hosszú idő után először kalapács alá kerül kiadói védőborítójában az aláírt Bogáncs című kötet is!

Fekete István állattörténetei többnyire emberi jellemvonásokkal felruházott hősei mellett az életszerű tájleírások, felemelő természeti békét közvetítő írásai tették híressé. Az egyik legnépszerűbb regénye a Bogáncs, melynek most első kiadását kiadói védőborítójába burkolva, Fekete István aláírásával kerül az online piactérbe.

Az aukció több mint 140 első kiadású kötetet tartalmaz, köztük számos lírai vagy epikai alkotást.

Így Füst Milán: A feleségem története című regénye, mely a legnagyobb horderejű prózai alkotása. Megjelenésekor ugyan kedvezőtlen kritikát kapott, mivel az akkori irodalmárok nem értették a mű mély, lélektani értékeit, pedig irodalmi jelentősége hatalmas. Első kiadása most a szerző dedikációjával található meg az aukciós kínálatban. A könyvet Somlyó György író számára dedikálta a szerző.

Pilinszky János a huszadik század, a Nyugat nemzedékének meghatározó magyar költője. A Szálkák című verseskötetének első kiadása dedikációjával került a kínálatba.

A humorból és szójátékokból kifogyhatatlan Karinthy Frigyes egyik leghíresebb karikatúragyűjteménye a Tanár úr kérem. A Vértes Marcell rajzaival illusztrált kiadást a szerző aláírásával látta el.

Márai Sándor életútja is rengeteg tanúságot rejt, melyet az író műveiben finomabb formában fejt ki. Az Egy polgár vallomásai I-II. című remekműve egy önéletrajzi ihletettségű regény, melyben elkalauzol bennünket számos helyszínre, ahol fiatalon megfordult. A kötet első kiadása a szerző aláírásával került kalapács alá.

A szegedi polihisztor, Móra Ferenc régészeti munkái mellett könyvtárosként, lapszerkesztőként és természetesen íróként is elismert tekintély a magyar művészeti életben. A Véreim című sokszínű novellafüzére most az aláírásával került a kínálatba.

A többszörösen aláírt és dedikált példányok közül megemlítendő a Szép versek 1965 című antológia, melyben összesen 18 költő hagyta keze nyomát a róluk készült fekete-fehér fotók alatt, mint Csanádi Imre, Baranyi Ferenc, Kassák Lajos, Somlyó György, Székely Magda és Zelk Zoltán.

„Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő”
– tekintsen be Ön is ebbe a világba, s legyen a legendák őrzője!

A világot jelentő deszkákon megannyi színművész keltette életre a papírra vetett darabok sorát. Kézjegyük, s az általuk papírra vetett sorok pedig jelen aukció keretén belül újra napvilágra kerülnek. Licitálhatnak többek között: Honthy Hanna, Sinkovits Imre, Gábor Miklós, Márkus László, Pécsi Ildikó és Esztergályos Cecília kézírásával gazdagított kötetekre.

Blaha Lujza, a nemzet csalogányaként aposztrofált színművész, korának meghatározó művésze, kinek hódolatát maga a walesi herceg is kifejezte. Kedves sorai most Verő György: Blaha Lujza és a Népszínház című könyvében megőrzött képeslapon kerülnek az aukciós térbe.

Az „évszázad mérkőzése” 6:3!

A 13. dedikált aukció kínálatában található egy képeslap, melyen a Gízai piramisok láthatók. A lapot ugyan nem adták fel. Többek között az Aranycsapat 11 tagja írta alá, illetve Szepesi György sportkommentátor látta el szignójával.

A legendás 6:3 – a mérkőzéshez kapcsolódóan meg kell említeni a kínálatban szereplő, Ez történt Franciaországban című könyvet is, melyben az Aranycsapat két kiválóságának, Buzánszky Jenőnek és Hidegkúti Nándornak dedikációja olvasható.

Tekintse meg a sport témakört és licitáljon igazi sportereklyékre!

A távoli keletre kalauzolja az aukció résztvevőit Germanus Gyula: Allah Akbar! I-II. kötetének védőborítós első kiadása, mely megkímélt, gyűjtői állapotban egyedi, arab nyelvű dedikációjával kerül az aukciós lajstromba.

E kötet mellet a választékban A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára c. sorozatban megjelent köteteken túl bibliofil könyvek is kalapács alá kerülnek, lapjaikon dedikációt vagy aláírásokat őrizve.

Külföldi írók és alkotók kötetei is megtalálhatók az aukció kínálatában.

Így: Leon Uris: Exodus című regénye, melyet a kötet szerzője angol nyelvű dedikációjával látott el. Regénye a zsidóság küzdelmeiről szól. Leon Uris műveiben mesterien ötvözi a valóságos és a kitalált eseményeket.

Robin Cook: Szöktetés című krimijének, valamint Ken Follett: Vadmacskák című kalandregényének első magyar nyelvű kiadását a szerzők aláírása foganatosítja az online piactérben.

A nem hétköznapi felsorolás után álljon itt még egy kis ízelítő, mely a képzőművészeti alkotásokban gazdag kötetekből mutat be néhány tételt. Gross Arnold a színes és fekete-fehér képeket tartalmazó albumával képviselteti magát, melyben a grafikusművész aláírása is fellelhető.

Egy holland nyelvű kötet is felhívja magára a figyelmet, az Anatomie voor de kunstenaar című anatómiai album, melynek szerzője Barcsay Jenő, Kossuth-díjas festőművész és tanár, aki autográf bejegyzéssel látta el az általa írt és rajzolt kötetet.

Jean Effel francia grafikus, karikaturista rajzait és gúnyképeit különböző francia lapok, főként a híres „L’Humanité” kezdte el publikálni, melyekkel hatalmas sikert aratott. Több mint 5000 rajza jelent meg, melyből A kis angyal című albumból kapunk ízelítőt. A számozott, első, bibliofil kiadásban Effel aláírása látható.

Itt az alkalom, hogy az árverésen licitálók ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket. Böngésszenek a szépirodalmi, ifjúsági, vallási, vadászati, tudományos valamint számozott köteteket összegyűjtő témaköri válogatásokban, hiszen az aukció számos kötetet bocsájt az online térbe.

Az egyes köteteket az érdeklődők megtekinthetnek, és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján május 20-tól június 4-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

AzAntikvarium.hu „13. dedikált könyvek és kéziratok árverése” ITT érhető el »