Aktuál, Antikvárium, Aukció, Műtárgypiac

Karácsonyig az utolsó dedikált aukciónk, akár 223 igazán egyedi karácsonyi ajándékkal!

10 napos nyitva tartás, közel 100 témakör

Október 12-én 20. alkalommal nyitja meg a dedikált könyvek árverését az Antkivárium.hu csapata, melynek keretén belül ismét 223 egyedileg válogatott tétellel várja látogatóit közismert aukciós platformján.

Keresse fel az irodalomtörténet legendás köteteit és dokumentumait!

József Attila Medvetánc című kötetének első kiadása L. Gerő Erzsinek dedikálva.

József Attila máskor is dedikált színésznőknek: Fedák Sári, Gombaszögi Frida és Honthy Hanna is kapott a költőtől névre szóló ajándékot. Jelen dedikáció különlegességét az adja, hogy a Gerő Erzsi nem tartozott József Attila belső körébe, sőt, a kutatás eddig egyáltalán nem regisztrálta ezt a kapcsolatot. A kötet léte tehát bizonyító jellegű, s általa bővült József Attila irodalmi kapcsolathálózatáról való tudásunk.

Forgács Antal költő, újságírónak dedikált Radnóti kötet.

Radnóti mindig nagyon pontosan használta a szavakat a dedikációiban is, így nála különbség van a szeretet és a barátság, vagy az üdvözlet stb. között. Amit itt Forgácsnak írt, az pontosan fedi a viszonyukat: bár Radnóti ekkor még csak 25 éves, Forgács pedig csupán 24, mégis régi barátság volt köztük, és az elismerő kézszorítás is járt a címzettnek.

A kötet előkerülése érdekes tény, hisz Forgács Antal 1938-ban Nyugatra emigrált, s Franciaországban telepedett le. De a háborút, akárcsak Radnóti, ő sem élte túl: a származása miatt üldözött költőt a Gestapo fogta el, de halálának pontos körülményei és hagyatékának sorsa ma is ismeretlen.

Először kerül aukcióra!

Egy Vörösmarty Mihály által kézzel írt levél, feltehetően Fáy Andrásnak címezve.

„Vörösmarty Mihálytól ritkán bukkan föl kézirat, nemcsak az aukciókon, hanem a Vörösmarty-kutatásban is. Szerencsére a most aukcionált saját kezű levélke éppen negyedszázada, 1998-ban került elő (először), akkor az irodalomtörténet-írás regisztrálta létét és tulajdonosi útját. A tétel azóta nem jutott nyilvánosságra, ez a mostani tehát a „második” előkerülése.”

És egy Kossuth Lajos által írt levél.

„Kossuth személyesen, saját kezűleg írta itt is leveleit, mégpedig – és ez a jelen levél igazi újdonsága – nemcsak a politikusoknak és más közéleti személyeknek, ismerősöknek, hanem az ügyét támogató ismeretlen adományozóknak is. De nem valószínű, hogy minden egyes támogatónak írt.”

Az aukció szervezői sport relikviák 17 tételből álló egyedi gyűjteményét kínálják:

Clarence Seedorf – Zeljko Kalac -Marek Jankulovski – Kaká – Massimo Ambrosini – David Beckham
Thiago Silva – Andriy Shevchenko – Ronaldinho által aláírt MILAN szurkolói mez.

Az Aranycsapat tagjai és Kubala László által aláírt képeslap az 1954-es svájci labdarúgó-világbajnokságról.

A kínálatban többek között: Albert Flórián, Erőss Zsolt, Czibor Zoltán, Papp Laci, Puskás Ferenc, Marco Rossi, Besenyei Péter és Buzánszky Jenő autográfja is kalapács alá kerül.


A kéziratokat és gépiratok témakörben több, mint 20 ritka, korábban nem aukcionált tétel kapott helyet; így:Feszty Árpád aláírt, autográf magánlevele, mely a Feszty körképpel kapcsolatos kordokumentum
Ipolyi Arnold autográf levele – A Magyar Szent Koronával kapcsolatos dokumentum
Krúdy Gyula autográf levele Barabás Atala festőművésznő számára.
Klapka György autográf levele
Illyés Gyula költő autográf levele Tardos Tibor íróhoz
Weöres Sándor, Károlyi Amy és mások által aláírt képeslapok Bata Imre irodalomtörténész számára
Antall József miniszterelnök által írt és neki címzett magánlevelek gyűjteménye

Keresse fel az aukció ritka történelmi dokumentumokat is bemutató történelmi, politikai tárlatát!

I. Ferdinánd magyar király nemesi címet adományozó okirata (1563) – Oláh Miklós esztergomi érsek és Liszthy János kancelláriai titkár által aláírt példány

Abauj megye főispáni tisztlevél pécsujfalusi gróf Péchy Manó számára – I. Ferencz József császár, ifjabb székhelyi Mailáth György udvari főkancellár és további két személy által aláírt példány

Válogasson klasszikus dedikált és aláírt szépirodalmi tételek közül könyvespolcára!

Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Fekete István, Móra Ferenc, Tersánszky J. Jenő,

Márai Sándor, Károlyi Amy, Kormos István, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Csathó Kálmán

Dékány András, Déry Tibor, Harsányi Zsolt, Kosáryné Réz Lola, Mándy Iván

Drámai művek, regények és versgyűjtemények – több mint 100 tétel választékos kínálata!

62 tétel mely egykor híres emberek könyvtárának gyűjteményét gazdagította:

Kosztolányi Dezső: Mágia – Gábor Andornak dedikált példány

Molnár Ferenc: A gőzoszlop – Szentgyörgyi Ferencnek dedikált példány

Mikszáth Kálmán: A jó palócok – Ágai Adolf részére dedikált példány

Schöpflin Aladár: Magyar írók – Radó Antalnak dedikált példány

Sík Sándor: Himnuszok könyve – Koszter atyának dedikált példány

Simon Andor: Á lomföld – Simon Imola, a költő lánya, Móricz Zsigmond unokája által Antall József miniszterelnöknek dedikált példány

Vojnich Oszkár: A Kelet-indiai szigetcsoporton – Kenézy Gyulának dedikált példány

Weöres Sándor: Merülő Saturnus –Kerényi Gráciának dedikált példány

Olyan egyedi tételek is bekerültek az aukció kínálatába, melyek új megvilágításba helyezik az irodalom és az olvasó ember kapcsolatát.

Kertész Imre: Sorstalanság dedikált kötet és Többszörösen aláírt kis példányszámú ritkaság, DVD melléklettel, keretben.
Radnóti Miklós versei – Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni által dedikált példány
Arany János és Petőfi Sándor levelezése – Arany Lászlóné által dedikált példány

Számos fekete-fehér dedikált fotográfia is helyt kapott az Antikvárium.hu őszi aukciós válogatásában, mely egyedi hangulatával idézi meg:
Blaha Lujza, Rubinstein Erna, P. Gazsi Mariska, Pilinszky János, Sarkadi Aladár és Rátkai Márton arcképét.

100 tematikus témakör, 223 egyedi tétel, köztük számos korábban Magyarországon nem aukcionált ritkaság!

Válogasson bizalommal, és gazdagítsa magángyűjteményének tárházát!

Az egyes köteteket az érdeklődők megtekinthetik és személyesen kézbe vehetik a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján október12-től 19-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfeleink számára egyaránt.