Aukció, Legek, Műtárgypiac

Íme, 2020 tíz legdrágább antikvár tétele

Míg a műalkotások gyűjtői minden évben részletes listát kapnak arról, hogy mi volt az adott év legdrágább külföldi, magyar és kortárs alkotása, addig a papírrégiségek gyűjtői jogosan érezhetik mellőzve magukat. Az Axioart leütési listáit felhasználva most összeszedtük 2020 tíz legdrágább antikvár tételét!

1, Radnóti Miklós (1909-1944) költő, műfordító “Elégia” című versének autográf, aláírt piszkozata.

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 8 millió forint
Leütési ár: 14 millió forint

A javításokkal ellátott kézirat eddig ismeretlenségben rejtőző sorainak feltárása a magyar irodalomtörténet jelentős dokumentuma. Az “Elégia” a „Járkálj csak, halálraítélt!” című kötet fontos alkotása. A kézirat a ritka Radnóti-piszkozatok egyike. Közismert, hogy a szerző többnyire csak tisztázatokat őrzött meg, így egy javításokat tartalmazó kézirat felbukkanása mindig rendkívüli jelentőséggel bír. A példányon számos korrekció (satírozás, kihúzás, átírás) található. A második versszak harmadik sora kezdetben így hangzott: „bomba túrja ki meleg helyéből”, ami erre módosult: „harcigép dúlja fel meleg helyét”. A negyedik versszak első sorát mintha fogalmazás közben, és nem utólag javította volna Radnóti. Eredetileg azt írta: „Világíts, égő tartomány”, majd az utóbbi két szót átsatírozta, ám végül csak egyet toldott be, és a kihúzott kettőt újra leírta. Ezáltal a végleges sor így fest: „Világíts, távol égő tartomány!” A következő sorban viszont lényeges, tartalmi változást eszközölt a költő. A kezdeti sor helyett – „Hideg van, s markoló szél kavarog” – a végleges változat így alakult: „Hideg van, markos sötét kavarog”. A harmadik sorban szintén változtatások történtek. A „sápadt fák alatt hosszan vacognak” helyett kezdetben ez állt: „megütött fák közt vacognak”. Mindemellett számos egyéb kisebb helyesbítést, korrektúrát is tartalmaz. A tétel a magyar irodalomtörténet egyik páratlan kincsének egyetlen ismert kézirata, amelynek az MTA katalógusa szerint még gépiratos másolata sem található a Radnóti-hagyatékban.

2, Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomaban foglaltatott egész Szent Irás.

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 2 millió forint
Leütési ár: 3,2 millió forint

Az első teljes magyar bibliafordítás harmadik — talán legritkább — kiadása. A kötetet Szenci Molnár Albert rendezte sajtó alá, aki javított szövegű, valamint — a korabeli német protestáns bibliakiadások mintájára — kisalakú, kézbe vehető és egyúttal kézikönyvvé bővített Szentírást kívánt a magyar hívők kezébe adni. A szintén általa szerkesztett Hanaui Biblia már javított szövegét vette alapul, amelyet a Vizsolyi egy példánya és egyéb források összevetésével tovább csiszolt. Munkája során következetesen alkalmazta a magyar nyelvtani dolgozatában kifejtett helyesírási elveket. Ezek eredményeként e kiadás nyelvhasználata és helyesírása egységesebb, letisztultabb az előzőhöz képest, méginkább az egységesülő magyar irodalmi nyelv felé mutat. Molnár munkája egyaránt szolgálhatott kézikönyvként a templomi szertartások, a prédikálás és a hitoktatás számára, illetve egyéni olvasmányként és tankönyvként. Fordításaiban a magyar hívek számára ismerős fordulatokkal élt. Függelékébe magyarországi énekeskönyvekből átvett énekeket és két debreceni imádság szövegét iktatta. Ezek által vált igazán magyarrá ez az európai mértékkel is korszerűnek mondható kiadás.

3, Kézirat-gyűjtemény

Aukciósház: Laskai Osvát Antikvárium
Kikiáltási ár: 3 millió forint
Leütési ár: 3,1 millió forint

Sági Károly (1919-1997) régész, történész, a Balatoni Múzeum igazgatója 1780 tételből álló kéziratgyűjteménye. Kiemelt darabok:
– Táncsics Mihály (1799-1884) író autográf levele a zalaegerszegi Meskó Ferenc részére, „Tisztelt uram öcsém!” megszólítással.
 Deák Ferenc (1803-1876) politikus autográf aláírásával ellátott levele gróf Csáky Lászlónak Pozsonyba címezve, a Vörösmarty-árvák ügyében.
– Jókai Mór (1825-1904) író autográf levele a tököli Tamás Sándor főkertész részére, „Igen tisztelt Uram” megszólítással.
– Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó autográf köszönő levele a gombai Kenyeres Jánosné részére, „Kedves Erzsi!” megszólítással, „Miklós bácsi” aláírással.

4, Kepler, Johann: Tertius interveniens. 

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 1,6 millió forint
Leütési ár: 2,6 millió forint

Franckfurt am Mäyn, 1610. Godtfriedt Tampach. (178)p. Első kiadás.
A mű közvetlen előzménye Philip Feselius “Gründtlicher Discurs Von der Astrologia Judiciaria” (Strassburg, 1609) című vitairata, amelyben teljesen elveti az asztrológiát, főleg Helisaeus Röslint támadva. Kepler védelmébe veszi Röslint, bár korábban bírálta annak túlzásait is. A munka emellett tartalmazza Kepler általános nézeteit is az asztrológia fontosságáról, valamint néhány felvetést, amely a bolygók és az egyén lelke közti kapcsolat mechanizmusát tárgyalja.

5, Életképek. [Magyar életképek.] 1843-1848. XI. kötetben. Szerkeszti Frankenburg Adolf.

Aukciósház: Honterus Antikvárium
Kikiáltási ár: 1,2 millió forint
Leütési ár: 2,4 millió forint

Pesten, 1843-1848. Heckenast Gusztáv. Landerer és Heckenast
A tíz kötet, egységes, bordázott gerincű félbőr-kötésben készült, bordó és kék címkékkel, Weichner Géza Aranykéz utcai műhelyében. A mester csodálatos előzéklapokat kötött be és ezek mintájához igazította a lapélek márványos festését is. Nagyon szép állapotú sorozat, csak az 1845. év második féléve hiányzik. A kötetek elejére az 1845. évi rajzos papírborítók is be lettek fűzve. Számos gyönyörűen színezett lithografált divattörténeti metszetet tartalmaz, melyek nagy részét Perlaszka Domokos és Tyroler József készítette. Kiemelendők azok a fekete-fehér illusztrációk, életképek is, amelyek többsége a korábban aukcionált kötetekből hiányzik.

6, Graeciae Chorographia

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 1,9 millió forint
Leütési ár: 1,9 millió forint

Róma, 1558k. Görögország páratlanul ritka, Francesco Salamanca által készített, kétlapos, rézmetszetű térképe, amely egyetlen — bizonyítottan nevéhez köthető — munkája a jeles római térképész, Antonio Salamanca fiának. Kartográfiai alapjául Nicolaos Sophianos híres, nyolclapos műve szolgált, amely a terület földrajzilag legpontosabb XVI. századi ábrázolása. 
A tétel ritkaságát bizonyítja, hogy az elmúlt 20 évben külföldi árverésen csupán két alkalommal bukkant fel. Mérete: 420 x 625 (440 x 655) mm.

7, Fotóalbum az őszirózsás forradalom és 1921 augusztusa közötti időszak katonai, politikai, közéleti eseményeiről.

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 1 millió forint
Leütési ár: 1,8 millió forint

A túlzás nélkül rendkívüli kortörténeti dokumentumnak nevezhető album 54 oldalon tartalmaz több mint 200 nagyméretű, beragasztott fotót. Minden egyes fényképhez néhány soros magyarázatot készített összeállítója. A darab forrásértékét növeli, hogy nem a gyakrabban publikált sajtófotók köszönnek benne vissza, hanem részben eddig ismeretlen, gyakran az események közepette, a résztvevők szemszögéből készített ábrázolások, életképek alkotják. A fotók mellett néhány egyéb beragasztott kordokumentum is megtalálható, így a köztársasági gyűlés idején a „katona-ruhás” résztvevők által sapkarózsájuk helyére kitűzött nemzetiszínű jelvény egy példánya, a Tanácsköztársaság több plakátjának képeslap méretű reprodukciója, illetve néhány újságkivágás. Az album megközelítőleg időrendben követi az eseményeket az őszirózsás forradalomtól kezdve. 

8-9, Geographia particolare d’una gran parte dell’ Europa…

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 1,5 millió forint
Leütési ár: 1,7 millió forint

Velence, 1560. Dél-Európa keleti részét bemutató, ritka, Giacomo Gastaldi által készített, kétszer kétlapos, rézmetszetű térkép, amelyet a kartográfus legszebb és legpontosabb ábrázolásai között tartanak számon. Velencében látott napvilágot (miután Lafreri 1560-ban megszerezte kiadásának jogát Rómában is), mintegy kiegészítve a térképész egy évvel korábbi — a Duna-medencét megjelenítő — munkáját. Metszője, Fabio Licino a domborzati elemeken és a városjelzéseken kívül gályákkal, valamint két szélrózsával illusztrálta munkáját. A Szicília bal oldalán elhelyezett kartusban a térkép leírása, illetve a Johann Jakob Fuggernek szóló ajánlás kapott helyet. Mérete: 500 x 1070 (500 x 1100) mm. 

8-9, (Geographia particolare d’una gran parte dell’ Europa…)

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 800 ezer forint
Leütési ár: 1,7 millió forint

Velence, 1560. Páratlanul ritka, Magyarországot, Ausztriát és Dalmáciát magába foglaló, Giacomo Gastaldi által készített térkép. A Duna-medencét ábrázoló – a kartográfus legszebb és legpontosabb munkái között számontartott – metszet elsőként 1559-ben látott napvilágot két különálló lapon, amelyeket a térképész úgy alakított ki, hogy egymástól függetlenül is használhatóak legyenek (a példány ezek közül a nyugati régiót bemutató darab). Antonio Lafreri 1560-ban megszerezte a kiadás jogát, Gastaldi pedig kiegészítette a két táblát egy Dél-Európa keleti részét megjelenítő (2-2 lemezről készült) nyomattal . A XVI. századi Európában a térképészet ugyan reneszánszát élte, de a mai értelemben vett atlasz egészen 1570-ig – az Ortelius-féle „Theatrum Orbis Terrarum”-ig – nem létezett. A kiadók önálló térképlapokat adtak ki, és a rendelkezésre álló készletből a megrendelő igénye szerint állítottak össze kartográfiai gyűjteményeket, amelyeket ma IATO- (Italian, Assembled To Order) vagy Lafreri-atlaszoknak neveznek (a kor legismertebb kiadójára utalva, aki elsőként nyomtatott metszett címlapot konvolutjaihoz).

10-11, Ney Béla, pilisi: A magyar Országház. Steindl Imre alkotása. — Das ungarische Parlament…

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 500 ezer forint
Leütési ár: 1,5 millió forint

Az új országház megnyitásának alkalmából megjelent kötet a magyar könyvtörténet legnagyobb méretű díszalbuma (595 x 450 x 45 mm). Szerzője mérnök, a Magyar Mérnök- és Építészegylet titkáraként részt vett az előkészítő munkálatokban és az építkezésben is. Az épület leírását egészoldalas fényképek, festmények és alaprajzok színesítik. Ép, teljes példánya — már csak monumentális mérete miatt is — páratlanul ritka.

10-11, Buda-Pest. Capitale de la Hongrie.

Aukciósház: Központi Antikvárium
Kikiáltási ár: 300 ezer forint
Leütési ár: 1,7 millió forint

Buda és Pest panoráma-látképe. A Gellérthegyről felvett képen a budai vár és a pesti Belvárosi templom közötti rész látható, az előtérben a Tabán házaival. A négy darabból összeállított fotó 1871-ben születhetett. Az időpont legpontosabban a Duna-parti korzó abban az évben elkészült szállodasora alapján állapítható meg. A tavasszal megnyitott Stein-palota már teljes szépségében pompázik, a szintén ekkor átadott Hungária Nagyszálló is működhetett már a kifeszített árnyékolóponyvák tanúsága szerint. A Thonet-udvar ugyan majdnem kész, de még az építkezés nyomai láthatók rajta. Az új Lloyd-palota 1872-ben nyílt meg, itt a már befedett épület kupoláján még dolgoznak. Árulkodó még a mai Széchényi rakpart házsorának állapota: az 5-ös számú, szintén 1871-ben átadott ház még felállványozva látható, ellenben a ’70-ben épült 7-es számú már készen áll. Ugyanakkor északabbra, a Margit híd 1872-ben megkezdett építkezésének még nincs látható nyoma. Készítője ismeretlen. Mérete: 195 x 985 (310 x 1125) mm.

Az írásban szereplő árak leütési árak, nem tartalmazzák az aukciósházak jutalékát.

A tételek bemutatásához az árverési katalógusokban az érintett tételről megjelent tanulmányokat, részletes leírásokat használtuk fel..