Aukció

Az ősz dedikált színei

Immár 8. alkalommal jelentkezik az Antikvárium.hu a rendkívül nívós dedikált vagy autográf bejegyzéssel ellátott könyveket kínáló aukciójával!

Az érdeklődők több mint 200 tétel közül válogathatnak, melyek között számos első kiadás, számozott és bibliofil kötet, valamint művészi kiadvány kerül előtérbe. Az aukció október 17-én indul és 10 napon keresztül várja a lelkes könyvgyűjtőket!

Az aukció kiemelkedő tétele a Jókai Mór forradalom alatt írt műveinek első kiadása, mely kivételes könyvritkaságnak számít. E kötetből jelenleg ez az egyetlen ismert dedikált példány! Azon ritka könyvek közé tartozik, ahol a kötet története sokáig nyomon követhető. Értékét emeli az egymás alatt lévő kettős bejegyzés, melyek időrendben követik egymást; a Jókai Mór által bejegyzett dedikáció Törs Kálmán hírlapíró, szerkesztő, későbbi országgyűlési képviselőnek íródott, valamint az azt követő, történeti értékkel bíró ajándékozási bejegyzés, melyet maga Törs Kálmán írt a kötetbe.

Az árverés kínálatában szereplő politikusok által dedikált kötetek között megtalálható Marx Károly és Engels Frigyes kommunista kiáltványának azon, aukciókon ritkán látott példánya, melyet Rákosi Mátyás illetett kézjegyével. Emellett az érdeklődők Göncz Árpád, Lezsák Sándor és Tőkés László dedikált műveire is licitálhatnak.

„Legyen a zene mindenkié!”– hangzik Kodály Zoltán elhíresült jelmondata. Az Antikvárium.hu aukcióján most az első kiadásból származó kotta, a Zrinyi szózata című kórusmű, a Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató közkincs értékű aláírásával kerül kalapács alá. Vásárhelyi Zoltán karnagy szerint „Bámulatos, hogy Kodály milyen nagyszerű érzékkel szűrte ki nagy énekkari műve számára a prózában írt Török áfiumból mindazt, ami a legérdekesebb, legizgalmasabb, legdrámaibb…”

Jelen aukció egyik exkluzív tétele Kittenberger Kálmán A Kilima-Ndzsárótól Nagymarosig című dedikált példánya. Senki sem rendelkezett átfogóbb ismeretekkel Afrika állatvilágáról, mint ő. Véletlenek sorozata játszott közre mind a kijutásán, mind az ott töltött időszak túlélésén. A Nemzeti Múzeum állta az utazás költségeit, cserébe Kittenberger vállalta, hogy gyűjtést végez az állattár számára. Egy idő után elmaradozott a járandóság, mire mérgében hazaküldte jobb keze középső ujját, melyet 1904-ben egy oroszlán harapott le. Lenyűgöző, olvasmányos élményeit teszi közre ebben a kötetben.

A budapesti Állatkert szecessziós ízlésű bejárati kupoláját a két fenséges elefánttal ugyanaz az ember alkotta, mint aki a Budai Nagy Antal című színművet: Kós Károly. A dedikált példányban lévő egész oldalas fametszetek szintén a szerző munkái.

A magyar irodalom kedvelői számos aláírt, dedikált szépirodalmi művel lehetnek gazdagabbak az aukció befejeztével.

Karinthy Frigyes maga mondta, hogy minden műfajban alkotott maradandót. Olvasói leginkább irodalmi fricskáit, karikatúráit ismerik, mint például a Tanár úr kérem c. munkáját, mely a diákélet, a diákkori emlékek kiváló karcolatgyűjteménye. E mű a szerző aláírásával kerül az online piactérre.

Boncza Berta, Csinszka versei című első kiadása most Ady múzsájának dedikációjával együtt lehet a szerencsésé. Ady Endre tréfából az 1914-es első találkozásukkor Csacsinszky lengyel grófnak adta ki magát, míg szerelmét Csacsinszkának szólította, melynek rövidítéséből született a Csinszka becéző alak.

Babits Mihály mondja Dante fordításáról műhelytanulmányában: „Dante fordítása mindig a világirodalom legnehezebb feladatai, legcsábítóbb problémái közé tartozott. Igaz, hogy a Divina Commedia tercinái még talánynak is tökéletesebbek minden más talánynál, melyet alkotás valaha műfordító elé állított. Az igazi talány, melynek csak egy megoldása van. Más remekműveknek el tudom képzelni több jó fordítását, Dante egy-egy tercináját oly talánynak érzem, melynek minden nyelven csak egy tökéletes megoldása lehetséges, jaj annak, aki ezt az egyet el nem találja! Eltalálása pedig tisztán ihlet dolga, mint az igazi talányfejtés is: egy felvillanó ötleté, és egyáltalában nem gépi munka.(…) És Danténál nehezebben fordítható auktor nincsen.” Jelen kötet a fordító aláírásával került a kínálatba.

Fekete István két kisregényét egy kötetben kapja kézhez az olvasó. A Csend egy nyári vakáció, a falusi miliőben játszadozó, álmodozó kisfiú története, melyben fantázia vegyül a valósággal, míg a 21 nap egy felnőtteknek szóló mese, ahol három hét mindennapjának színes leiratát kapjuk egy baromfi szemszögéből. A mű aláírt példányát Würtz Ádám rajzai teszik még vonzóbbá. Az aukción helyet kapott másik Fekete mű is, a Téli berek, melynek dedikált példányát Reich Károly rajzai illusztrálják.

Móricz Zsigmond gyerekkoráról leginkább az általa írt Életem regénye című szépirodalmi műből értesülhetünk. A regényből nem csak a szerző életéről, családjáról, de magáról a korról is hiteles képet kapunk. E szavakkal zárja könyvét: „Tízéves koromig több történt velem, mint azóta ötven év alatt. Írhatnám még a világ végéig, az életem végéig. Minek? Ennél többet nem mondhatok magamról.”

Móra Ferenc regényeiben és elbeszéléseiben a parasztság körülményeit, sorsát ábrázolja rendkívül érzékeny módon. Az Ének a buzamezőkről I-II. című munkájáról Szőts István készített nagyjátékfilmet. Jelen aukción Móra Ferenc írói munkásságának harmincéves jubileumára készült díszkiadásának aláírt példányára lehet licitálni.

A Nobel-díjas író és műfordító, Kertész Imre Valaki más című dedikált példánya, az 1997-es könyvhétre megjelent mű első kiadása is színesíti a kínálatot.

Pilinszky János a XX. század egyik kulcsfontosságú költője. A Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, ún. „újholdas” nemzedékének tagja, a számos irodalmi díjban részesült poéta ezen az aukción a Szálkák című verses kötetének aláírt, első kiadásával mutatkozik.

Szabó Magda műveiből megláthatjuk, hogy mennyi mindent tud az emberekről, és ezt a tudást írásaiban szerencsére meg is osztja velünk. Az Álarcosbál című ifjúsági regényében nem csak a fiatal korosztály mélyedhet el, főleg, hogy ezt a példányt a szerzőnő dedikációja ékesíti.

Az útleírások lapjain megelevenedő világ lenyűgözi olvasóját, főleg, ha olyan kaliberű író, utazó osztja meg ezt velünk, mint dr. Baktay Ervin. A Háromszéktől a Himalájáig című kézjegyével ellátott könyve igazán messzire vezeti olvasóját. A festőművészből lett indológus szerző a híres székely utazónak, felfedezőnek, Kőrösi Csoma Sándornak állít emléket, halálának századik évfordulójára.

A kalandregények legtermékenyebb magyarországi képviselője Lőrinc L. László, a távoli helyszínek és világok ismerője. Regényeiben csak olyan helyszínek szerepelnek, ahol már eltöltött némi időt, hogy hitelesen adhassa vissza az emberek, az ország és a kultúra atmoszféráját. A sikeres író álnéven kiadott első regénye a Sindzse szeme hozta meg számára a hírnevet. Most Leslie L. Lawrence dedikált, első kiadását szerezheti meg az izgalmas és egyben tudományos regények iránt érdeklődő olvasó.

A sportrajongók figyelmét aktivizálhatja Török Péter és Margay Sándor 6:3 című kötete, melyet Grosics Gyula és Buzánszky Jenő aláírása emel ki a többi közül, valamint Hámori Tibor: Puskás c. műve, melyet mind a szerző, mind a focista aláírásával méltatott. A „Fekete Párduc” néven emlegetett Grosics, az Aranycsapat kapusa, valamint Buzánszky Jenő és Puskás Ferenc minden idők egyik legjobb futballjátékosa örvend máig is köztiszteletnek a sportág szerelmesei körében, nem csak Magyarországon.

Hogy kicsit elszakadjunk a nyomtatott betűtől, álljon itt néhány művész, kik igazán maradandód alkottak saját területükön.

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus és karikaturista közel 300 könyvhöz készített illusztrációt. A Galéria című könyve páratlan stílusából mutat be ízelítőt, melynek jelen példányát a gúnyrajzok királya dedikálta.

Reich Károly lenyűgöző látásmódját Lengyel Balázs: Volt egy gólyám című kötetében van lehetőségünk megcsodálni. A nagyhírű mesterektől (Haranghy Jenő, Kállai Ernő, Hincz Gyula és Konecsni György) tanult grafikusművész e példány első kiadását egyedi, rajzos dedikációjával látta el.

Kass Jánost „képzőbűvész”-nek nevezte Trogmayer Ottó, a Széchenyi-díjas muzeológus, régész. A külföldön is elismert képzőművész Johannes R. Becher Szelek vándorai c. általa illusztrált verseskötetét hitelesítette.

Gross Arnold, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus jellegzetes színezési technikával készült művészi albumát különleges rajzos dedikációja teszi egyedivé, melyet Trogmayer Ottó számára készített.

Raith Tivadar: Szerelem, harc, hit című számozott példányát a szerző aláírásával nyújtja az Antikvárium.hu az érdeklődők felé. Bányai Kornél, 1922- ben magasztos fennköltséggel vall a műről: „Ezeket az írásokat a külsőségek pompája jellemzi. A tagadhatatlanul ízléses tipográfiai tervezéssel s a ma katasztrofális papíréhségében szinte bántóan bőkezű eleganciával kiállított gyűjteményes füzetekben nagyon is sok a csillogó szórakéta, itt-ott összecsendülés Adyval és Walt Whitmannal, nagyhangú csak azért is akarásával az újnak, a soha még nem voltnak.”

A híres emberek könyvtárából származó kötetek közül rendkívül nehéz csak néhányat kiemelni, hisz annyira színes a paletta. Többek között írók, politikusok és közismert személyek egykori könyvei kerülnek kalapács alá.

Így a Sütő András, erdélyi magyar író számára ajánlott történelmi színmű első kiadása, Hegedüs Géza: Mátyás király Debrecenben című kötete.

„Varjúdomb az a része a világnak, amelyben még a boszorkány is lehet jóságos. (…) Olyan mesét akartam írni, amiben nincs ellenség, de kreált ellenségkép sincs…” Talán ez az akarat teszi olyan híressé Tarbay Ede Varjúdombi mesék című kötetét, melynek első kiadását Szabó Magdának kínálta. A könyvet és a belőle készült televíziós papírkivágásos animációs sorozatot Heinzelmann Emma tervezte és rajzolta.

Kodolányi János a politikától eltávolodva, független íróként fogalmaz meg véleményt a körülötte történő eseményekről, a magyarságot foglalkoztató problémákról az Esti beszélgetések című kötetében, mely írások a korabeli újságokban jelentek meg eredetileg. Az első kiadás dedikáltja Arany Bálint gépészmérnök, akit egy koncepciós perben elítéltek. Közreműködött a Turul Könyvkiadó és a Magyar út hetilapok létrejöttében.

A külföldi irodalom rajongóit is az aukciós térbe szólítja a kínálat. A XX. század egyik meghatározó olasz regényírója, Umberto Eco. A Leona királynő titokzatos tüze egy ízig-vérig Eco-regény, az ő képi világának színes foltjaival, képregényfiguráival, pszichológiai mondanivalóval és váratlan, meglepő fordulataival. Az első magyar nyelvű kiadás most a szerző aláírásával kerül kalapács alá.

Robin Cook elsősorban orvosnak tartja magát, mint regényírónak. Tény, hogy alkotásainak témája az orvostudomány körül forognak, de formai megvalósítása vérbeli krimiíróvá teszi. A Járvány című szórakoztató irodalom első magyar nyelvű kiadását most a szerző dedikációja teszi nélkülözhetetlenné a rajongói számára.

A 8. dedikált aukció ismét megörvendezteti a könyvek szerelmeseit, hogy egyedülálló ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket! Az érdeklődők a köteteket megtekinthetik és személyesen kézbe is vehetik a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján október 17-től 26-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található az antikvarium.hu aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyf elei számára egyaránt.

AzAntikvarium.hu „8. dedikált árverése” ITT érhető el »