Aukció
Hozzászólok

Karácsonyi árverés

Az Antikvárium.hu 13. online aukcióját december 03-án indítja el, ahol a széles kínálatban a dedikált és aláírt könyveken kívül számos első kiadás, szépirodalmi ritkaság, antik, bibliofil kiadvány, különböző témájú szakkönyv, valamint művészeti album, fénykép, festmény, plakát, metszet és rézkarc hívja a látogatókat az aukciós térbe. Nem kell mást tennie, csak a karosszékből végigkísérni az árverés alakulását és a megfelelő pillanatban megtenni licitjét!

1941 őszén hagyta el a nyomdát a Szerelmes versek című antológia, melyben Radnóti Miklóson kívül Képes Géza, Szemlér Ferenc és Vas István fordításai is olvashatók. Radnóti naplóbejegyzéséből tudjuk, hogy a cenzúra több verset, szám szerint tizenhetet törölt e könyvből, kivívva ezzel Radnóti felháborodását. Jelen példány Radnóti Miklós dedikációjával kerül a nagyközönség elé. Radnóti Miklós versei legelső alkalommal a Jóság című antológiában jelentek meg 1929-ben. Az akkoriban formabontónak számító, ún. szabad versek több fiatal költő kezdeti szárnypróbálgatásait tartalmazza, mint például Vajda Jánosét, ki eme példányt dedikációjával látta el!

Vámbéry Ármin olthatatlan tudásszomja és könyvek iránti szeretete ösztönözte arra, hogy rendkívüli műveltségre tegyen szert az irodalom és tudományok területén. Fő érdeklődési köre a török kultúra, nyelv és ezek eredetére fókuszált. A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben című munkájához tartozik a szerző névjegykártyája, melyen autográf bejegyzése olvasható Kunos Ignác számára, ki kora híres nyelvésze és turkológusa volt.

Kúnos Ignácz egyedülálló terjedelmű és úttörő jellegű török népköltészeti gyűjtéseinek köszönhetően korának európai szinten a legelismertebb turkológusai közé tartozott. A bécsi udvari fényképész róla készített fotóját saját kezű ajándékozási bejegyzésével látta el barátja, dr. Szörényi Tivadar idegorvospszichiáter számára.

Az Országos Hirlap levélpapírján a főszerkesztő, Mikszáth Kálmán gyöngybetűs sorai olvashatók 1898. június 24-kei datálással. A személyes hangvételű válaszlevél Lukács László pénzügyminiszter, későbbi miniszterelnök levelére reflektál.

Az online aukció kínálatában Jókai Mór nemcsak szerzőként jelenik meg, hanem olyan kordokumentumok is felhívják magukra a figyelmet, melyek fontos irodalomtörténeti jelentőséggel bírnak. Így az 1894-ből származó fotográfia, melyet Ellinger Ede készített és melyen az író dedikációja látható. A fényképhez tartozik egy emlékérem is, mely az 50 éves írói jubileum relikviája; valamint Jókai Mór aláírásával ellátott Meghívó az eperjesi, nagy-károlyi, toroczkói tüzkárosultak fölsegéllésére „Segítség” cím alatt kiadandó albumlap értekezletére, 1887-es dátummal.

Olyan kuriózumok is helyet kapnak az online piactér lajstromában, mint József Attila és Illyés Gyula által írt A nép nevében című füzet, mely egy sorozat első darabjaként látott napvilágot. A több ezer példányban megjelenő kiadás bár kikerült a nyomdából, de a rendőrség azonnal el is kobozta. Ez magyarázza, hogy ma már a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik.

József Attila: Nem én kiáltok c. munkája első kiadásának megjelenése nagy megpróbáltatást jelentett szerzője számára. A bátor, szókimondó szerepvállalás nem nyerte el a tetszését az 1925-ös politika képviselőinek és bár bírósági eljárás nem lett belőle, ám az egyébként is túlérzékeny poéta meghurcoltatása nem maradt el. Az 1932-ben megjelenő Külvárosi éj c. verseinek első kiadásából már igazán kevés példány lelhető fel. Most itt az alkalom, hogy e ritkaságokat megszerezzék!

A Ködszurkáló című memoár jelentősége a könyvhöz csatolt Meghívóban rejlik, melyet az 1972-es könyvhétre nyomtattak. Juhász Ferenc költő ünnepi estjére invitál, ahol a költőt bemutatja Czine Mihály irodalomtörténész, Kass János grafikusművész, valamint verset mond Latinovits Zoltán színművész. A meghívót Juhász Ferenc, Kass János és Latinovits Zoltán aláírása tesz megismételhetetlenné.

„A természet költője nem mesemondó. Hitet kell tennie arról, hogy igazat ír. Egyetlen sort se írtam le a természetről, amelynek az igazságáról meg ne győződtem volna” vallja regényeiről Bársony István, melyről a Csend című alkotásában mi is meggyőződhetünk. Jelen első kiadást Neogrády Antal káprázatos rajzai illusztrálják.

Dr. Szalay József: A magyar nemzet története I-IV. meglehetősen ritka, négyszín változatos kötésben kerül az online piactérbe, gazdagon illusztrált egész oldalas és szövegközti képekkel és műmellékletekkel.

A ritkaságok közé tartozik gróf Erdődy Rudolf, a Magyar kopófalkák és falkászok című művének első kiadása is, mely máig forrásértékű kézikönyv a kutyakiképzés és -tenyésztés iránt érdeklődők számára.

De Sgardelli Caesar honvédőrnagy kiváló katonai szakírónak számított. A Délvidék hadtörténete 1914-1918 című munkájában erről tanúbizonyságot is tesz, melynek első kiadása kifogástalan állapotban kerül az árverésre.

Az antik kiadások közül mindenképp meg kell említeni az 1845-ben megjelent Tavasz című irodalmi válogatást, melyben számos költő korai zsengéje kapott helyet, mint például Petőfi Sándor hat fiatalkori kísérlete, melynek megjelenését a poéta nem is hagyott jóvá! A kötet további érdekessége, hogy tartalmaz két poémát, melyet Petőfi Homonnai néven írt alá.

1848-ban került kiadásra Kósa Mózes: A’ mérges marások azok baj előző gyógy modjával című rendkívül ritka műve. A sebész és szülészmester szakírónak ez a második könyve.

1838-ban jelent meg gróf Széchenyi István szerzeménye, Néhány Szó a’ Lóverseny körül címmel. A polihisztor szerző hozzáértését senki sem vitatja, erényeire a magyar nép büszkén emlékezik.

1748-as datálással látott napvilágot Bod Péter: A Szent Bibliának historiája című vallásos alkotása. Az író neve fennmaradásához a székely református lelkész irodalomtörténeti munkássága sokat hozzátesz.

A díszkötéses könyvek és albumok közül az aukció kínálatában megannyi ritka különlegesség ajánlja magát a gyűjtők könyvtárának polcaira, így Madách Imre: Az ember tragédiája című drámai költeménye, melynek dúsan aranyozott díszkiadása Gottermayer Nándor könyvkötészetében készült és melynek értékét Zichy Mihály húsz rézfénymetszetben készült képe emel piedesztálra. Dávid zsoltárai című gyűjtői példány, melynek borítása különleges sárgaréz ötvösmunka; Haraszti Emil: Daliás idők muzsikája című egész selyem díszkötésben megjelent, kottákkal bővített gyűjtői állapotú díszkiadása; Gerevich Tibor: Magyarország művészeti emlékei I-III. megőrzött, gyűjtői állapotban lévő védődobozos példányának első kiadása. Valamint Mikes Kelemen: Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei című történelmi regénye, melynek aranyozott bőr kötéstábláit Gottermayer Nándor készítette, egész oldalas műmellékleteit pedig Edvi Illés Aladár; dr. Kecskeméti Ármin: A zsidók egyetemes története I-II. c. hiánypótló munkája mai napig a téma magyar nyelvű, fontos forrásmunkájának számít; és nem utolsó sorban dr. Zelenyák János: A gyógynövények hatása és használata című 40 színes, kihajtható gyönyörű kromolitográfiával illusztrált első kiadása.

Az igazán nem hétköznapi felsorolás után álljon még itt egy kis csemege, mely művészeti albumokból és képzőművészeti alkotásokból kíván ízelítőt adni:

Feszty Árpád körképe, A magyarok bejövetele, melynek első, nyomtatásban megjelent kiadását Morelli Gusztáv metszette, a négynyelvű ismertetővel ellátott, stílusosan tagolt díszalbum a honfoglalást mutatja be; I. Ferencz József fotóalbuma, melyben korabeli képeslapok, emléklapok, könyvjelzők és karikatúrák találhatók. Az egyedi gyűjtemény közel hozza a neves történelmi személyiséget és családját; akárcsak az a páratlan Horthy Miklós tematikájú gyűjteményes album, mely a kormányzóról készített és hozzákapcsolódó emlékeket szedi egy csokorba. Nagy Géza és Nemes Mihály: A magyar viseletek története című munkájában átfogó képet kapunk a legrégebbi időktől a legújabb korig terjedő öltözékek mellett a korhű ékszerekről és hadi viseletekről is.

Valamint Gross Arnold: „Kis-karácsony” című rézkarca, Molnár C. Pál: Itáliai táj című olajfestménye, a kuriózumnak számító Albert Einstein fotóját ábrázoló plakát, melyen angol nyelvű, mindenkor örök idézete található, valamint Szennik György transzparense, Én harcolok, te dolgozz a győzelemért! címmel.

Itt az alkalom, hogy az árverésen licitálók ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket, melyet az érdeklődők megtekinthetnek és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján december 03-tól 10-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

Az Antikvarium.hu „13. online árverése | Könyv, festmény, grafika, kézirat, plakát” ITT érhető el »

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük