Aukció

Az új év első aukciója

Az Antikvárium.hu immár 9. alkalommal jelentkezik egy magas színvonalú dedikált vagy aláírt bejegyzéssel ellátott könyveket kínáló aukciójával! Az érdeklődők több mint 200 tétel közül válogathatnak, melyek között számos könyvészeti ritkaság, bibliofil, könyvgyűjtők számára értékes kötet kerül terítékre. Az aukció január 16-án indul és 10 napon keresztül várja a lelkes érdeklődőket!

A számos közismert és keresett kötetek között ritkaságok is helyet kaptak az aukció kínálatában.

Krúdy Gyula személyisége, élettörténete fölöttébb ambivalens, mondhatjuk őt a végletek emberének. Képes volt akár 24 órán keresztül az íróasztala mellett ülni és a készülő regényét írni, hogy aztán ugyanennyi időt töltsön egy kávéházban mulatva, rengeteg étel és ital társaságában. Rendkívül termékeny író volt, műveit a megfontolt gondolatok líraisága hatja át. Szindbád ifjúsága és szomorúsága című két kötetes művének első kiadása a szerző dedikációjával kerül a nagy nyilvánosság elé.

Móricz Zsigmond új színt vitt a huszadik század prózairodalmába. Módfelett eredetien mutatta be a vidéki élet nehézségeit és gyönyörűségeit. A Légy jó mindhalálig című regény – szerzője szerint – nem csupán egy ifjúsági regény. Nyilas Misi története az írót ért zaklatásokkal szembeni ártatlanságot személyesíti meg, a megbántott és félreértett lélek felülemelkedését szimbolizálja. Jelen aukció első kiadása most a szerző dedikációjával kerül kalapács alá.

Balázs Béla neve első sorban filmművészeti munkássága révén ötlik az eszünkbe, pedig nem csak rendezései, forgatókönyvei, hanem prózája, versei és meséi is rangos helyet vívtak ki maguknak. Életműve több jelentős művészre is rendkívüli hatást gyakorolt, például Bartók Béla és Kodály Zoltán nála talált megfelelő szövegeket zenéjéhez, Radványi Géza pedig írásából filmet készített. A Csodálatosságok könyve 26 évvel a német kiadás után jelent meg, melyhez Thomas Mann írt előszót és bár a könyvből kimaradt, a német író tanulmánykötetében megemlíti és e művet „szép könyv”ként aposztrofálja.

Fekete István állattörténeteinek mindegyike rendkívüli tanulságot hordoz olvasói számára. Természetszeretete lenyűgözi, megszemélyesített főszereplői pedig elgondolkodtatják az olvasót. Megannyi regénye közül most Kele, a sebesült gólya története kerül kalapács alá, az író dedikációjával.

Márai Sándor gyermekkorában sok borsot tört a felnőttek orra alá. Például, mert a tiltások ellenére beadta egy novelláját az egyik pályázatra, amit meg is nyert. Emiatt kicsapták az iskolából és a legenda szerint ekkor azt mondta a tanárának: „Fognak maguk még rólam tanítani a magyar irodalomban”. Az aukció kínálatában most az Egy polgár vallomásai I-II. című regényének első, még cenzúrázatlan kiadása kerül kalapács alá, a szerző aláírásával. A műről tudni kell, hogy megjelenése után komoly pert akasztottak Márai nyakába, személyiségi jogok megsértése miatt. Emiatt a későbbi kiadások már a szerző által erősen átdolgozott változatban jelentek meg!

Kevés író tudja megosztani olyan széles körben a hazai olvasóközönséget, mint Wass Albert. A szerző regényeiben előtérbe helyezi Erdély sorsát, az erdélyi ember hitvallását, kétséget sem hagy Transilvánia iránti szeretetéről, emiatt sokáig ellentmondásos, nacionalista szerzőnek tartották a rendszerváltozás előtti Magyarországon és Romániában, ahol könyveit be is tiltották. A Farkasverem című regényében ironikusan gyászos véleményt mond az erdélyi magyar középosztályról, aki csak önmagával foglalkozik, bohém időtöltései mellett képtelen az értelmes cselekvésre. Az 1934-ben megjelent mű elnyerte a kor leghíresebb irodalmi megbecsülését a Baumgarten-díjat. A most árverésre bocsátott kiadás a szerző aláírásával kerül licitálásra.

Külföldi szerzők Magyarországon ritkán aukcionált dedikált és aláírt kötetei is színesítik az aukciós tárlat kínálatát.

A lengyel irodalom egyik kiemelkedő sience fiction mestere, Stanislaw Lem. Témája az emberiség és más bolygón élő idegen fajok közötti kapcsolat, kommunikáció létrejöttének lehetősége. Műveire jellemző az intellektuális humor, a szójátékok és egyéb nyelvi fikciók, melyek rendkívül szórakoztatóvá teszik regényeit. A Csillagnapló című munkája először magyarul A világűr csavargója címmel jelent meg. Itt a kivételes alkalom, hogy a szerencsés licitáló egy dedikált példány tulajdonosa legyen.

Pablo Neruda írói álnevét Jan Neruda cseh írótól kölcsönözte, aki nagy hatással volt költészetére. A Nobel-díjas chilei költő politikai szerepvállalásai mellett folyamatosan jelentek meg kötetei, Capri szigetén töltött időszakáról film is készült, Neruda postása címmel. Federico García Lorca ezt írta róla: „Ez a költő közelebb van a halálhoz, mint a bölcselethez, közelebb a fájdalomhoz, mint az értelemhez, közelebb a vérhez, mint a tintához”. A Bevallom, éltem c. emlékiratában anekdoták és kommentárok révén összegzi életét, melynek első kiadását aláírásával hitelesített.

Mindamellett a magyar irodalom klasszikusai is számos kötettel képviseltetnek jelen árverésen.

Füst Milán úttörőként hatott a szabad verselés területén. Megfontolt, szokatlan képsorokkal és szimbólumokkal tűzdelt írásai hihetetlen precizitásáról tesznek tanúbizonyságot. Melankolikus hangszínben íródott munkáiról azt mondja, hogy szülei „A sértődöttség vontatott dallamát hagyták örökül rám: semmi mást!” Hányattatott sorsú élete nem engedte, hogy lazítson. A Szakadékok c. műve öt kisregényét tartalmazza, melynek első kiadását a szerző dedikációjával illetett.

Pilinszky János a Nyugat negyedik, az ún. „Újholdas” nemzedékének tagja. A számos irodalmi kitüntetésben részesült költő verseinek mindegyike – saját bevallása szerint – személyes élményekből táplálkozik. Érzékeny személyisége nehezen birkózott meg mind a családi, mind a korszak tragikus eseményeivel. A Végkifejlet című verseskötete a belső élményekből táplálkozó történések jelképes kivetülései, melynek most első kiadása a szerző kézírásával került a kínálatba.

A holokausztról és önkényuralomról szóló műveiért irodalmi Nobel-díjban részesült írónk, Kertész Imre jelen aukción A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt című monológok és dialógok esszékötetével jelentkezik. A megkímélt állapotban lévő első kiadást dedikációja tesz még értékesebbé.

Efrájim Kishon magyar származású izraeli író. A szatirikus hangvételű szerző egy ideig a Ludas Matyi vicclap munkatársaként is dolgozott. A Sallah Sabati című filmjét két Golden Globe-díjjal is jutalmazták a legjobb idegen nyelvű filmek lajstromában. Most 100 új humoreszkjének első kiadása kerül az aukció kínálatába a szerző dedikációjával.

Az elmúlt gyermekkor világát visszaidéző mesekönyvekben lévő dedikációk is licitálásra hívják az ifjúsági irodalom iránt érdeklődőket.

Csukás István egy hihetetlen fantáziával megáldott mesemondó, afféle karakterek megálmodója, mint Mirr-Murr, Pom Pom, Sebaj Tóbiás vagy Süsü, de a lista természetesen nem teljes. A szerző olyan mesevilágot tár olvasója elé, ahol mindenki jól érzi magát és nem szeretné, ha vége lenne. Ez jellemző Oriza-Triznyák macska-figurájára is, kinek szerethető jellemvonásai, esetlensége és talpraesettsége az életörömöt közvetíti olvasója felé. A szerző által dedikált példányt, Foky Ottó bábfiguráinak színes fényképei teszik még hangulatosabbá.

Szepes Mária több műfajban is maradandót alkotott. Amikor bezúzták misztikus regényeit, akkor fordult a meseirodalom felé. Az ezoterikus gondolkodásmódjából táplálkozó, „egyszerű” bölcsességgel megírt fabuláinak mondanivalója azóta sem hanyatlott. A Pöttyös Panni-sorozat sikere tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető. A fodrásznál várakozó írónő ölébe pattant egy orosz kislány, Tamara, aki később a Pöttyös könyvek egyik főszereplője lett. Az akkori éra méltányolta a szovjet és magyar lányka barátságát, zöld utat engedve a könyvek megjelenésének. Most a sorozat egyik gyöngyszeme, a Pöttyös Panni az óvodában című kötet kerül a kínálatba, melyet a szerzőnő személyes hangvételű, „pöttyös” dedikációja tesz még értékesebbé!

A seregnyi mesealak hangját szinkronizáló Márkus László a színészetet nem hivatásnak tekintette, hanem számára maga volt az élet. Minden pillanatban szerepet játszott, sokszínűséget kölcsönözve személyiségének, hol drámai, hol pedig szertelenül vidám atmoszférát teremtve maga körül. A róla szóló könyv most a színművész és a szerző, Harangozó Márta aláírásával kerül a választékba.

Közismert emberek magánkönyvtárába került, egykoron féltve őrzött könyvei is megtalálhatók e páratlan aukciós kínálat kuriózumai között. Többek között Nemes Nagy Ágnes, Almási Ella, Arany Bálint vagy Kádár János számára ajánlott kötetek.

A Magyar Földrajzi Társaság sorozatának kötetei közül megemlítendő a földrajztan egyik legnagyobb magyar tudósa Cholnoky Jenő, aki szerfelett sokoldalú tehetség volt, mint ahogy a zsenialitás a családjában többeknek is megadatott. Imádott tanítani, a katedrától csak utazásai távolíthatták el. Útikönyveiben közel tudja hozni az olvasóhoz a távoli tájakat, mint A Földközi-tenger című kötetének aláírt, első kiadását.

Baktay Ervin, a festőművészből lett indológus minden alkalmat megragadott, hogy utazhasson. Elképesztően széleskörű ismeretekkel rendelkezett az asztrológián keresztül a filozófián át a jógáig, de sosem érte be a megszerzett tudással, minduntalan bővíteni szándékozott azt. Érdeklődése leginkább a keleti misztikához és Indiához kötődött, melyről számos fényképpel dokumentált útleírása számol be. A Királyfiak földjén című munkájában főleg Észak-Indiát mutatja be. A megkímélt állapotú példány a szerző dedikációjával kerül az aukcióra kínált kötetek közé.

Vámbéry Rusztem apja, a híres kelet-kutató szerette volna, ha fia folytatja munkásságát, de a perzsa hősmondák legnagyobb alakjáról elnevezett Rusztem, megtagadta ezt a kérést és a jogi hivatást választotta. A kriminalisztikában is járatos szerző, 1947 szeptemberétől Magyarország washingtoni nagykövet is volt. Az élő mult című munkájában politikai nézeteit közvetíti ékesszólóan, mélyreható gondolatokkal, néhol csípős megjegyzésekkel fűszerezve. Ezen első kiadás különlegességét a szerző dedikációja teszi még értékesebbé.

A 9. dedikált aukció ismét megörvendezteti a könyvek szerelmeseit, hogy egyedülálló ritkaságokkal bővítsék gyűjteményüket! Az érdeklődők a köteteket megtekinthetik és személyesen kézbe is vehetik a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján január 16-tól 25-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található az antikvarium.hu aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.