Aukció

A hatodik szezon, a 15. online aukció

A cég történetében közelgő 50. aukció előfutáraként immár, a hatodik őszi szezont nyitja meg az Antikvárium.hu 15. online aukciója, mely 2021. szeptember 16. és 26. között várja az online piactér látogatóit.

A 472 tétellel induló árverés áttekintésében 140 témakör, számos fotó, és részletes leírás segíti az érdeklődőket.

Gondolta volna, hogy az Aukciót, melynek kiemelkedő tétele Kossuth Lajos autográf sorait megőrző lap, az Antikvárium.hu nem máskor, mint Kossuth Lajos születésének 219. évfordulóján indítja útjára?

Kossuth Lajos születésének időpontjáról így vall „Én magam a szüléktől 1802-ben születtem Zemplénmegyében, Monokon, hol atyám ifju korában a gróf Andrássy-család uradalmi ügyvéde volt. Biz’ én lassan-lassan születésem napját és hónapját elfelejtettem emlékezetemben megtartani. Mind-össze is azon negativ reminiscenciám van felőlük, hogy nem a légmérsékleti változékonyság hónapjában, nem áprilisban születtem, hanem – hogy mikor? Azt teljes bizonyossággal meg nem mondhatom. Ugy rémlik előttem, hogy szeptember 16-ika és 19-ike közt.”

A tétel nem más, mint: Kossuth Lajos autográfiájaIrataim az emigráczióból című művéből.

A kínálat, mintegy 130 történelmi témájú tételt bocsájt az aukciós térbe, köztük: Gr. Széchenyi István: Politikai programm töredékeit mely az 1847. esztendőben került nyomtatásra; valamint a Gottermayer Nándor műhelyében készült, impozáns egész bőrkötésben lévő könyvet: Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Leveleit – Edvi Illés Aladár illusztrációival.

„A szellemi életet élő és haladni vágyó ember legféltettebb kincse a könyv…”

— Licitáljon olyan kötetekre, melyeket eleink is könyvtárukban tartottak, s e „féltett kincs” néven aposztrofáltak!

Itt a lehetőség, hogy megtegye ajánlatát: Horthy Miklós Magyarország Kormányzójának Ex-libris címkéjével ellátott „A modern katolikus művészet „c. egykori kötetére, vagy akár a Sík Sándor által Gróf Klebelsberg Kunónak dedikált, Nagy Sándor által illusztrált, „A boldog ember inge” című mese első kiadására.

Lapozzák fel az aukció dedikált kínálatát! 

Aszlányi Károly, Baktay Ervin, Fekete István, Füst Milán, Heltai Jenő, Karinthy FrigyesMóricz Zsigmond, Pilinszky János, Sík Sándor, s megannyi szerző és grafikus kézjegyét megőrző kötet képezi a kínálat több, mint 60 kötetet felvonultató, már-már egyedi miliőjű gyűjteményét.

Fedezze fel az újdonságot!

A korábbi árveréseken már megismert tematikus témaköri bontásokon túl jelen aukció keretén belül új megvilágításba kerülnek a felsorakozó könyvek. Három új témakör teszi átláthatóbbá a gyűjtői szempontokat érvényesítő licitálást.  Ezek név szerint: a „művészi borítóterv”-ek, a „művészi illusztráció”-k, valamint a „védőborítós példányok”témaköre.

„művészi borítóterv”-ek, és a „művészi illusztráció”-k témakörébe mindazokat a köteteket gyűjtötték össze az aukció szervezői, melyeket egykor neves, közismert, vagy éppen a korszak gyakorta alkalmazott grafikusai illusztráltak, díszítettek egyedi műalkotásaikkal. Többek között fametszetek, linóleummetszetek, művészi képek és avangard stílusú alkotások teszik művészivé ezen könyvek lapjait s borítóját.

„Védőborítós példányt szeretnék vásárolni!” – sokszor elhangzik e kérés. Immár lehetőség nyílik az Antikvarium.hu aukcióin ezt a szempontot is érvényesíteni a tételek áttekintése közben. A kínálat védőborítóiban megőrzött köteteit pedig a „védőborítós példányok” néven aposztrofált témakörben lelhetik fel.

„Új könyvet adott ki a kiadó!”

„ A Karácsonyi Könyvvásárra jelenik meg!”

„Bravúros kötetet dob piacra a szerző!”

„Művészi kiállítású könyv jelenik meg!”

A napi sajtó, a szaklapok, a könyvárusok pultjaira került szórólapok, valamint a kiadói tájékoztató füzetek hasonló felkiáltással hirdették, a közel 260 első kiadású kötetnek, valamint a több mit 40 bibliofil kiállítású remeknek megjelenését, melyekre most lehetőség nyílik licitálni.

Tekintsék meg ezeket a tételeket is!

Napjainkban lehet még az „antikkönyves szekrény” egy könyvtár éke? 
– Igen, lehet!

Az Antikvárium.hu antikkönyves kínálatának 80 tétele színességével és sokrétűségével igyekszik hozzájárulni e könyvek gyűjtéséhez. Megtalálható benne számos még latin nyelven nyomtatott ritkaság, közismert kötet korai kiadása, köztük a magyarországi könyvnyomtatás egykori remekei, s ritkaságai. Így: Fényes Elek Magyarország geographiai szótára I-IV. – mely művet már maga Langer Mór is jegyzékébe vett; Halmágyi István Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvényes könyve vagy akár Virág Benedek: Magyar századok I-II.című munkája.

30 alkotás, számos kiemelkedő művész! A kínálatban a megszokott módon számos grafikai alkotás és festmény is helyet kap.

Borsos Miklós

Gross Arnold

Hincz Gyula

Iványi-Grünwald Béla/Prihoda István

Szabó Vlagyimír

Vaszary János

Az Antikvárium.hu 15. online aukciója közel 40 díszkötéses kötettel, számos számozott és bibliofil kiadással, több, mint két tucat Ex-librist tartalmazó könyvvel, majd 150 szépirodalmi művet kínálva, művelődéstörténettel, magyarsággal, történelemmel, vallással, klasszika-filológiával, tudománnyal, gasztronómiával vadászattal és térképészettel foglakozó tétellel hívja az aukciós térbe a licitálókat.

Az egyes köteteket az érdeklődők megtekinthetnek, és személyesen kézbe vehetnek a webáruház IX. kerületi, budapesti átadópontján szeptember 16-tól 24-ig.

A már jól ismert módon minden egyes kötetről az átlagos katalógusinformációnál sokkal gazdagabb fotóanyag és írásos háttérinformáció (a leiratokon túl előszó, tartalomjegyzék és fülszöveg van minden olyan könyvnél, ahol ezek rendelkezésre állnak) található a webáruház aukciós felületén, hathatósan segítve ezzel a licitálás előtti tájékozódást új és visszatérő ügyfelei számára egyaránt.

Az Antikvarium.hu „15. online árverése” ITT érhető el »