Archives

Herbárium | B32 Galéria

Mátyási Péter kiállítása Természet és kultúra,  természet és ember elválasztottságának feloldására, illetve a természet egyszerűséggel és állandósággal megterhelt, túlságosan is rugalmasan használt fogalmának megkérdőjelezésére alkotta Bruno Latour a Nat/Cul fogalmát. A bibliai teremtés-mítosz óta kitartani látszik az emberiség törekvése a természet megszelídítése iránt. Előszeretettel képzeljük magunkat természeten kívül állónak, a kultúránk által megkülönböztetettnek. A természet még a legjobb esetben is valami megfigyelendő és tudományosan kikutatandó, de mindig a „másik“, a „vad“ marad. Latour szerint a világunk sosem volt ilyen értelemben modern, sokkal inkább hibrid. Nat/Cul. Ilyenek Mátyási Péter Herbárium című kiállításon bemutatott munkái is. A művész a természetet alakítja kultúrává, műtárggyá, miközben a megszelídített természet újravadonosodásának, az emberi jelenlét hiányának és az abból fakadó következményeknek állít emléket. Sziszifuszi erőfeszítéssel transzponálja és fogalmazza újjá a kiállítótérben az édesapja távozása után évekig gondozás nélkül maradt termő kert a tervező avagy teremtő (ember) által nem tervezett vadhajtásait. A művész eredeti tevékenysége, személyes munkája, az örökölt és elvadult kert rendezése, halk háttérzeneként, absztrakt negatívként van jelen, míg a kiállításra hozott organikus matéria olyan, mint a kert újfenti megszelídítése során …

Browser | Liget Galéria

Szakál Éva kiállítása A Browser sorozat a mindennapjainkat behálozó digitális térre reflektál, az online ingerek és a végtelen keresőrendszerek inspirálták. Szakál Éva korábbi munkáiban is megfigyelhető a művészeti tevékenység újradefiniálása, inspirációt merít a digitális térből, alkotásait meghatározza a hiány jelenléte. A Browser című sorozat szintén a hiánnyal, a valóságos, helyesebben a digitális látvány hiányával foglalkozik. Alkotásaiban a festészet klasszikus technikájával jeleníti meg a jelenünk digitális valóságát. Sorozatában képernyőfotókkal igyekszik rögzíteni azokat a pillanatokat, amikor az internet gyenge jelerőssége miatt a keresőbe beírt téma képei homogén színmezőkre redukálva jelennek meg. A képi információk helyett felbukkanó színes négyszögeket néhány általános, a létünket meghatározó fogalom mentén jeleníti meg, mint a most, a rutin, a semmi, a komfort, a rend, vagy az idő. „A böngészés során arra lettem figyelmes, hogy minden szónak meghatározott egyéni színsémái vannak. Így, ez a keresési módszer egyfajta kutatássá alakult a fogalmak és a színek közötti kapcsolatokra vonatkozóan. Ezáltal alapfogalmakat teszek vizuálisan láthatóvá.” – mesél Szakál Éva a Browser című sorozatról. Szakál Éva a Pécsi Egyetem Festőművész szakán szerezte diplomáját, számos csoportos és egyéni kiállításon is …

Imperfect Paradise | Klinika

Polónyi Fáni kiállítása A LAVOR Collective bemutatja: Imperfect Paradise | Polónyi Fáni első egyéni kiállítása Éber álom, tudattalan és tudatalatti alkotás. Fáni világa a kollektív és a személyes emlékek szeleteit egyesíti, egyúttal létrehozva saját Paradicsomát. Megteremtve és megőrizve mindazt egy helyen, melyből energiát merít mindennapi létezéséhez. Az alternatív világok időn kívülisége nyugtatja meg az alkotót és a befogadót egyaránt. Az egyéni univerzumokat őszinte bájjal teremti meg az alkotó, akinek a személyes élményei, emlékei és képzetei egy olyan helyet idéznek meg, melyet mindannyian közel érezhetünk magunkhoz, hiszen a kollektív tudattalan által mi is hozzáférünk a paradicsomi emlékekhez, melyet Fáni vizuálisan is felidéz most nekünk. A művész a káoszt és a rendet, a valóságot és a képzeletet, a festészeti technikák különböző területeit egyesíti képeiben, melyek alternatív világok formájában jelennek meg. A párhuzamos világok időtlenek, a művész képzeletének és benyomásainak megjelenítői, melyek szubjektív formában közvetítik a valóság azon tulajdonságát, melyeket a rendszeren belüli véletlenek és hibák alkotnak. “Számomra az intellektuális megértéssel szemben az empirikus megtapasztalás, a személyes élmény az elsődleges. Festés közben, a környezetem felidézése során, az emlékeimet, …

I Will Be Your Mirror | Deák Erika Galéria

Csoportos kiállítás A Deák Erika Galéria szezonzáró kiállítása a női identitás kérdésköréhez nyújt egymástól eltérő, különböző megközelítés módokat. A kiállítás címét a Velvet Underground 1967-es dala inspirálta, amelynek egyszerű és romantikus alapvetése, hogy merjük látni magunkat egy másik tükrön át. A kiállításon megjelenő három művésznő igyekszik teljesen függetleníteni önmagát mindenfajta modern mediális torzulás fals képétől.  Műveik portrék, mindenféle sallangtól mentes, őszinte képek önmagukról, nőiségükről. Miközben mindhárman igyekeznek saját személyes narratívájukon keresztül olyan általános érvényű megállapításokat is tenni, amelyek tovább mutatnak az egyszerű szerep-dekonstrukcióknál. Sokkal inkább próbálják egy nagyobb kontextuson belül tárgyalni; a társadalmi emlékezet, a történelmi tárgyak és a különböző ábrázolásmódok történetén keresztül felfejteni mindazt, ami rárakódott arra a társadalmi konstrukcióra, amit úgy hívunk: nő. Delaine Le Bas brit képzőművész, akinek egyedi sorozatai olyan témákkal foglalkoznak, mint a nemzetiség, faj, nemi szerepek. Mediálisan sokszínű munkáiban a festészettől a fotón át, az installációtól a videóig minden műfajban dolgozik. Munkáival elsősorban azokat a feszültségeket igyekszik feldolgozni, amelyek roma származását érintik. A Deák Erika Galériában előszőr bemutatkozó művésznő egy olyan helyspecifikus installációt mutat be, amelyben művészet és etnográfia eggyé …

BB5000: „Campari” | Horizont Galéria

Csoportos kiállítás “A futuristák kristálytisztán látták, hogy a mi időnkben, az ipar világában, a munka metropoliszaiban, ebben az intenzív és lármás életben a művészet, a filozófia, az értékek és a nyelv egészen új formáira van szükség.” Antonio Gramsci, Marinetti revolutionary? (1921), megjelent a The Italian futurism, cure of I. Gherarducci, Editori Riuniti, Roma, 1975 kiadványban Vakáció egy félszigeten, ám egyben kozmopolita robajlás; a design és az építészet határán; a múlt maradványai és korunk óhajainak gyengéd összefoglalása. A Campari című kiállítás átformálja az 1900-as évek álmait, újragondolja a reprezentatív és felismerhető alaptípusokat, a tökéletes egyensúlyt funkció és innováció között. Az olasz design már a kezdetektől eltérően fejlődött a designtörténelem nagyrészétől, mivel mindig szoros közelségben volt az 1900as évek elején születőben lévő ideákkal, melyek nagyban befolyásolták későbbi fejlődését. A design saját belső normáinak megszületése Olaszországban döntően hozzájárult az úgynevezett „Második Futurizmus” kialakulásához. Giacomo Balla, Fortunato Depero és Enrico Pranpolini ezen művészi és kulturális mozgalom tagjaiként alkottak kiállítótereket, bútorokat, dísztárgyakat, öltözékeket, könyveket, posztereket. Alkotófolyamatuk célja volt, hogy „rekonstruálják a világegyetemet annak ünneplésén keresztül”, ahogyan azt az 1915-ben, Balla …